Strona główna
English
Wersja polska


Szukaj


System studiów:
stacjonarne
niestacjonarne popołudniowe
niestacjonarne sobotnio - niedzielneUczelnie w Polsce
Uczelnie w Polsce
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Dane teleadresowe:
ul. Mickiewicza 5
64-100 Leszno
województwo wielkopolskie
Kontakt:
tel.: (65) 529 60 60
fax: (65) 529 60 82

wydziały / kierunki
Studia I stopnia
Studia jednolite
Studia II stopnia
Studia

licencjackie
inżynierskie
magisterskie
uzupełniające
podyplomowe

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio – niedzielne
Fizjoterapia

Fizjoterapia to medyczny kierunek związany z ochroną zdrowia, likwidacją skutków lub łagodzeniem skutków choroby i ich następstw, zapobieganiem oraz przywracaniem sprawności człowieka w ciągu całego życia. Fizjoterapia jest dziedziną poznania naukowego i działalności praktycznej, umiejscowiona w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Dlatego jej miejsce w systemie nauk znajduje się między teorią kultury fizycznej a naukami medycznymi, niezależnie od podziału nauk i ich klasyfikacji.Fizjoterapia korzysta z wiedzy z dziedziny nauk o kulturze fizycznej, głównie z zakresu metodyki, metod postępowania terapeutycznego, edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia, a także profilaktyki niepełnosprawności oraz aktywności ruchowej adaptacyjnej i sportu osób niepełnosprawnych. Fizjoterapia korzystając z nauk behawioralnych i społecznych pozwala zrozumieć złożoność procesów psychologicznych i społecznych wpływających na osobę zdrową i niepełnosprawną, interakcji z pacjentem, pracownikami, rodziną chorego pracownikami ochrony zdrowia. Natomiast fizjoterapia w systemie ochrony zdrowia korzysta z dorobku nauk ekonomicznych orz nauk o zarządzaniu oraz o zdrowiu publicznym, działając w zakresie promocji zdrowia, szeroko pojętej profilaktyki, udzielając świadczenia fizjoterapeutyczne pacjentom w różnym wieku, różnym rozpoznaniem oraz w różnych warunkach.

Sylwetka absolwenta kierunku Fizjoterapia

Fizjoterapia jest to kierunek dla ludzi aktywnych, dynamicznych, lubiących pracę z ludźmi. Od dobrego fizjoterapeuty wymaga się odpowiedzialności, kreatywności, szybkich i trafnych decyzji oraz co najważniejsze - cierpliwości, zrozumienia chorej osoby oraz chęci niesienia pomocy.Fizjoterapeuta powinien być otwarty, łatwo nawiązywać kontakt z pacjentem i jego środowiskiem oraz posiadać predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi.
Absolwent studiów fizjoterapii na poziomie licencjata dysponuje wiedzą w zakresie fizykoterapii, szeroko pojmowanych nauk medycznych, humanistycznych, biologicznych i społecznych. Absolwent potrafi odwołać się do zdobytej wiedzy i stosować ją przy podejmowaniu decyzji zawodowych. Wykorzystuje również uniwersalną wiedzę z różnych dziedzin przy realizowaniu działań zawodowych

Absolwent na kierunku Fizjoterapia pierwszego stopnia:

 • posiada umiejętności techniczne, manualne i ruchowe związane z fizjoterapią
 • potrafi posługiwać się podstawowym sprzętem i aparaturą stosowanymi w zakresie fizjoterapii
 • zna sposoby promowania prozdrowotnych zachowań u pacjentów i ich rodzin
 • potrafi komunikować się z pacjentem oraz grupą społeczną w zakresie związanym z fizjoterapią
 • potrafi identyfikować problemy pacjenta, bierze odpowiedzialność za zdrowie i sprawność pacjenta
 • potrafi podjąć działania diagnostyczne, profilaktyczne, pielęgnacyjne, terapeutyczne i edukacyjne odpowiadające potrzebom jednostki oraz grupy społecznej właściwe dla fizjoterapii
 • potrafi korzystać z technik informacyjnych w celu pozyskiwania i przechowywania danych oraz i interpretować dane liczbowe związane z zawodem fizjoterapeuty
 • potrafi prowadzić dokumentację dotyczącą jednostek służby zdrowia, instytucji oraz podejmowanych działań fizjoterapeutycznych
 • potrafi planować, projektować i realizować działania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla fizjoterapii, z uwzględnieniem obowiązujących norm oraz dostępnych warunków
 • rozumie potrzebę ciągłego rozwoju i doskonalenia zawodowego oraz posiada specjalistyczne umiejętności ruchowe z zakresu wybranych form aktywności fizycznej (rekreacyjnych, zdrowotnych, sportowych) niezbędne w zawodzie fizjoterapeuty
 • posiada umiejętność poprawnej komunikacji w języku obcym w sytuacjach życia codziennego i w środowisku zawodowym. Wykorzystuje słownictwo ogólne i terminologię specjalistyczną związaną z kierunkiem studiów.
Opis

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie zapoczątkowała swoją działalność decyzją Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej z 1 lipca 1999 r. Utworzenie uczelni znacząco wpłynęło na rozwój Leszna i zakreśliło nowy obszar działań szkolnictwa wyższego na Ziemi Leszczyńskiej. Uczelnia charakteryzuje się jednostopniową strukturą kształcenia, wspólną dla 36 publicznych wyższych szkół zawodowych w całym kraju.

Uczelnia kształci blisko 2,5 tysiąca studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Oferuje szeroki wybór kierunków i specjalności o zróżnicowanym profilu kształcenia. Od kilku lat z powodzeniem prowadzi studia podyplomowe z bogatą ofertą specjalności i kursów dokształcających. Po ukończeniu studiów absolwenci uzyskują tytuł licencjata lub inżyniera z możliwością kontynuacji studiów na poziomie magisterskim na uczelniach wyższych w całym kraju. Wielu absolwentów wybiera poznańskie uczelnie akademickie, z którymi PWSZ im. J. A. Komeńskiego w Lesznie zawarła porozumienia o współpracy. Są to:

 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza,
 • Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego,
 • Uniwersytet Ekonomiczny,
 • Uniwersytet Przyrodniczy,
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego  
 • Politechnika Poznańska.
warunki rekrutacji
galeria zdjęć

lokalizacja na mapie
E-mail:*
Nick:*
Treść opinii:*

Opinie o uczelni (0)

Brak komentarzy
Ilość wyświetleń: 78308
design by fast4net


Wersja mobilna
Mapa serwisu