Strona główna
English
Wersja polska


Szukaj


System studiów:
stacjonarne
niestacjonarne popołudniowe
niestacjonarne sobotnio - niedzielneUczelnie w Polsce
Uczelnie w Polsce
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Dane teleadresowe:
ul. Mickiewicza 5
64-100 Leszno
województwo wielkopolskie
Kontakt:
tel.: (65) 529 60 60
fax: (65) 529 60 82

wydziały / kierunki
Studia I stopnia
Studia jednolite
Studia II stopnia
Studia

licencjackie
inżynierskie
magisterskie
uzupełniające
podyplomowe

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio – niedzielne
Pedagogika

Absolwent trzyletnich studiów I stopnia na kierunku pedagogika zdobywa w ich trakcie podstawową wiedzę z zakresu psychologii (ogólnej, rozwojowej, wychowawczej, społecznej, klinicznej), pedagogiki ogólnej, filozofii i etyki, historii wychowania, dydaktyki ogólnej i metodologii badań pedagogicznych. W ramach każdej z wymienionych dziedzin nabywa umiejętności wykorzystywania wiedzy w szeroko rozumianej praktyce społeczno-kulturowej i wychowawczej. Poznaje zasady prowadzenia systematycznej i krytycznej refleksji nad procesami dydaktyczno-wychowawczymi. Analizuje różnorodne style i sposoby pedagogicznego myślenia oraz ich konsekwencje dla rozumienia procesu wychowawczego i edukacyjnych funkcji pedagoga i nauczyciela, a także różnych instytucji oświatowych i wychowawczych. Zdobywa umiejętności społecznego komunikowania się. Umie zaplanować własny rozwój zawodowy oraz zna metody samokształcenia i doskonalenia swojego warsztatu metodycznego. Poza podstawową wiedzą humanistyczną i pedagogiczną, absolwent zdobywa kwalifikacje w ramach wybranej specjalności pedagogicznej. W zależności od wybranej specjalności jest przygotowany do pracy w różnych placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, zakładach pracy, służbie zdrowia oraz sądownictwie. Absolwent trzyletnich studiów licencjackich może kontynuować naukę na dwuletnich magisterskich studiach uzupełniających.

 

Oferowane specjalności:

Opis

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie zapoczątkowała swoją działalność decyzją Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej z 1 lipca 1999 r. Utworzenie uczelni znacząco wpłynęło na rozwój Leszna i zakreśliło nowy obszar działań szkolnictwa wyższego na Ziemi Leszczyńskiej. Uczelnia charakteryzuje się jednostopniową strukturą kształcenia, wspólną dla 36 publicznych wyższych szkół zawodowych w całym kraju.

Uczelnia kształci blisko 2,5 tysiąca studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Oferuje szeroki wybór kierunków i specjalności o zróżnicowanym profilu kształcenia. Od kilku lat z powodzeniem prowadzi studia podyplomowe z bogatą ofertą specjalności i kursów dokształcających. Po ukończeniu studiów absolwenci uzyskują tytuł licencjata lub inżyniera z możliwością kontynuacji studiów na poziomie magisterskim na uczelniach wyższych w całym kraju. Wielu absolwentów wybiera poznańskie uczelnie akademickie, z którymi PWSZ im. J. A. Komeńskiego w Lesznie zawarła porozumienia o współpracy. Są to:

  • Uniwersytet im. A. Mickiewicza,
  • Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego,
  • Uniwersytet Ekonomiczny,
  • Uniwersytet Przyrodniczy,
  • Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego  
  • Politechnika Poznańska.
warunki rekrutacji
galeria zdjęć

lokalizacja na mapie
E-mail:*
Nick:*
Treść opinii:*

Opinie o uczelni (0)

Brak komentarzy
Ilość wyświetleń: 79850
design by fast4net


Wersja mobilna
Mapa serwisu