Strona główna
English
Wersja polska


Szukaj


System studiów:
stacjonarne
niestacjonarne popołudniowe
niestacjonarne sobotnio - niedzielneUczelnie w Polsce
Uczelnie w Polsce
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Dane teleadresowe:
ul. Mickiewicza 5
64-100 Leszno
województwo wielkopolskie
Kontakt:
tel.: (65) 529 60 60
fax: (65) 529 60 82

wydziały / kierunki
Studia I stopnia
Studia jednolite
Studia II stopnia
Studia

licencjackie
inżynierskie
magisterskie
uzupełniające
podyplomowe

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio – niedzielne
Wychowanie fizyczne

Studia na kierunku wychowanie fizyczne trwają 3 lata (6 semestrów). Studenci mogą podjąć studia w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Student kierunku wychowanie fizyczne jest przygotowany do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w szkole podstawowej. Proces kształcenia zapewnia: zdobycie zasobu wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizowania programu wychowania fizycznego, uzyskania odpowiedniego poziomu sprawności fizycznej i przygotowania do uczestnictwa w kulturze fizycznej przez całe życie. Istnieje możliwość kontynuowania studiów uzupełniających magisterskich na uczelniach akademickich.
Absolwent studiów zawodowych na kierunku wychowanie fizyczne otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Miejscem zatrudnienia absolwenta mogą być szkoły podstawowe, placówki wychowania pozaszkolnego, organizacje sportowe i placówki kultury fizycznej. Absolwent tego kierunku zdobywa również niezbędne wiadomości i umiejętności potrzebne do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi fizycznie.
Specjalności oraz przedmioty specjalnościowe realizowane na 5 i 6 semestrze studiów.

Wybór specjalności następuje, na drugim roku studiów (4 semestrze). Studenci wybierają jedną z pięciu specjalności kierunku Wychowania Fizyczne. Specjalność zostaje utworzona na 5 semestrze studiów, po utworzeniu się przynajmniej jednej grupy.

 

Oferowane specjalności:

- wychowanie fizyczne z edukacją zdrowotną

- wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjno - kompensacyjną

- wychowanie fizyczne i zarządzanie sportem lokalnym

- wychowanie fizyczne osób niepełnosprawnych

- wychowanie fizyczne z fitnessem i tanecznymi formami ruchu

- wychowanie fizyczne i aktywność ludzi starszych

 

Zaplecze dydaktyczne

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w salach wykładowych Uczelni w budynku głównym przy ul. Mickiewicza 5. , Zajęcia praktyczne(gimnastyka, tańce, gry i zabawy ruchowe) obywają się na sali gimnastycznej w budynku głównym Uczelni (poziom -1). Zajęcia z pływania oraz zespołowych gier sportowych odbywają się w wynajmowanych przez Instytut obiektach sportowych na terenie miasta.
Są to:

 • Środowiskowa Pływalnia Edukacyjna,
 • Hala widowiskowo - sportowa Trapez,
 • sala gimnastyczna III Liceum Ogólnokształcącego,
 • sala gimnastyczna Zespołu Szkół Rolniczo - Budowlanych
 • sala gimnastyczna Zespołu Szkól Technicznych

Instytut posiada także salę do zajęć fitness oraz pracownię badań motoryczności człowieka, gdzie realizowane są badania naukowe. Zajęcia dydaktyczne z anatomii, fizjologii, biomechaniki, biologii, antropologii i gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej odbywają się również w specjalistycznym laboratorium.

Opis

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie zapoczątkowała swoją działalność decyzją Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej z 1 lipca 1999 r. Utworzenie uczelni znacząco wpłynęło na rozwój Leszna i zakreśliło nowy obszar działań szkolnictwa wyższego na Ziemi Leszczyńskiej. Uczelnia charakteryzuje się jednostopniową strukturą kształcenia, wspólną dla 36 publicznych wyższych szkół zawodowych w całym kraju.

Uczelnia kształci blisko 2,5 tysiąca studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Oferuje szeroki wybór kierunków i specjalności o zróżnicowanym profilu kształcenia. Od kilku lat z powodzeniem prowadzi studia podyplomowe z bogatą ofertą specjalności i kursów dokształcających. Po ukończeniu studiów absolwenci uzyskują tytuł licencjata lub inżyniera z możliwością kontynuacji studiów na poziomie magisterskim na uczelniach wyższych w całym kraju. Wielu absolwentów wybiera poznańskie uczelnie akademickie, z którymi PWSZ im. J. A. Komeńskiego w Lesznie zawarła porozumienia o współpracy. Są to:

 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza,
 • Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego,
 • Uniwersytet Ekonomiczny,
 • Uniwersytet Przyrodniczy,
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego  
 • Politechnika Poznańska.
warunki rekrutacji
galeria zdjęć

lokalizacja na mapie
E-mail:*
Nick:*
Treść opinii:*

Opinie o uczelni (0)

Brak komentarzy
Ilość wyświetleń: 78302
design by fast4net


Wersja mobilna
Mapa serwisu