Strona główna
English
Wersja polska


Szukaj


System studiów:
stacjonarne
niestacjonarne popołudniowe
niestacjonarne sobotnio - niedzielneUczelnie w Polsce
Uczelnie w Polsce
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Dane teleadresowe:
ul. Mickiewicza 5
64-100 Leszno
województwo wielkopolskie
Kontakt:
tel.: (65) 529 60 60
fax: (65) 529 60 82

wydziały / kierunki
Studia I stopnia
Studia jednolite
Studia II stopnia
Studia

licencjackie
inżynierskie
magisterskie
uzupełniające
podyplomowe

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio – niedzielne
Filologia

Oferowane specjalności:

 

Ogólne cele kształcenia na kierunku filologia to:

 •  wykształcenie umiejętności językowych do poziomu C1 znajomości języka obcego według ESOK,
 •  przekazania podstawowej wiedzy o literaturze, kulturze i historii krajów danego obszaru językowego
 •  wykształcenie podstawowych umiejętności filologicznych w zakresie analizy i interpretacji oraz tworzenia tekstu pisanego i mówionego
 •  przekazanie szczegółowej wiedzy z zakresu dydaktyki języka obcego
 •  przekazanie szczegółowej wiedzy o akwizycji języka.
 •  praktyczne przygotowanie do roli nauczyciela i wychowawcy
 •  wykształcenie umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia,
 •  wykształcenie umiejętności komunikacyjnych oraz interkulturowych,
 •  nauczyciel języka obcego w szkołach podstawowych i przedszkolach,
 •  nauczyciel języka obcego w szkołach językowych i placówkach oświatowych
 •  wykwalifikowany pracownik szeroko pojętego sektora kultury i mediów,
 •  pracownik organizacji non-profit związanych z wymianą międzynarodową

 

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, kierunku filologia, absolwent może znaleźć zatrudnienie jako:

 • nauczyciel języka obcego w szkołach podstawowych i przedszkolach,
 • nauczyciel języka obcego w szkołach językowych i placówkach oświatowych
 • wykwalifikowany pracownik szeroko pojętego sektora kultury i mediów
 • pracownik organizacji non-profit związanych z wymianą międzynarodową

 

Sylwetka absolwenta kierunku filologia
Absolwent kierunku filologia otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Jest wykwalifikowanym specjalistą praktykiem w zakresie wybranego języka obcego. Potrafi posługiwać się tym językiem w mowie i piśmie na poziomie C1 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego. Posiada podstawową wiedzę o języku, literaturze i kulturze z zakresu wybranego obszaru językowego oraz szczegółową wiedzę z zakresu nauczania języków obcych . Absolwent kierunku filologia potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać i przekazywać informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Jest przygotowany do dalszego samodzielnego doskonalenia zawodowego. Zdobyte umiejętności akademickie pozwalają absolwentom planować i oceniać własną pracę. Absolwent jest przygotowany do nauczania wybranego języka w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz szkołach językowych i innych placówkach oświatowych, a po ukończeniu studiów drugiego stopnia, w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Nabyte kompetencje interdyscyplinarne pozwalają na podjęcie pracy w środkach masowego przekazu oraz w sektorze usług, gdzie wymagana jest znajomość języków obcych oraz kultury krajów danego obszaru językowego.

Opis

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie zapoczątkowała swoją działalność decyzją Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej z 1 lipca 1999 r. Utworzenie uczelni znacząco wpłynęło na rozwój Leszna i zakreśliło nowy obszar działań szkolnictwa wyższego na Ziemi Leszczyńskiej. Uczelnia charakteryzuje się jednostopniową strukturą kształcenia, wspólną dla 36 publicznych wyższych szkół zawodowych w całym kraju.

Uczelnia kształci blisko 2,5 tysiąca studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Oferuje szeroki wybór kierunków i specjalności o zróżnicowanym profilu kształcenia. Od kilku lat z powodzeniem prowadzi studia podyplomowe z bogatą ofertą specjalności i kursów dokształcających. Po ukończeniu studiów absolwenci uzyskują tytuł licencjata lub inżyniera z możliwością kontynuacji studiów na poziomie magisterskim na uczelniach wyższych w całym kraju. Wielu absolwentów wybiera poznańskie uczelnie akademickie, z którymi PWSZ im. J. A. Komeńskiego w Lesznie zawarła porozumienia o współpracy. Są to:

 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza,
 • Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego,
 • Uniwersytet Ekonomiczny,
 • Uniwersytet Przyrodniczy,
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego  
 • Politechnika Poznańska.
warunki rekrutacji
galeria zdjęć

lokalizacja na mapie
E-mail:*
Nick:*
Treść opinii:*

Opinie o uczelni (0)

Brak komentarzy
Ilość wyświetleń: 78706
design by fast4net


Wersja mobilna
Mapa serwisu