Strona główna
English
Wersja polska


Szukaj


System studiów:
stacjonarne
niestacjonarne popołudniowe
niestacjonarne sobotnio - niedzielneUczelnie w Polsce
Uczelnie w Polsce
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Dane teleadresowe:
ul. Kanonicza 25
31-002 Kraków
województwo małopolskie
Kontakt:
tel.: 12 421 84 16

wydziały / kierunki
Studia I stopnia
Studia jednolite
Studia II stopnia
Studia

licencjackie
inżynierskie
magisterskie
uzupełniające
podyplomowe

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio – niedzielne
Psychologia

Studia z Psychologii mają charakter jednolitych, 5-letnich studiów magisterskich o profilu praktycznym. W trakcie pierwszych pięciu semestrów studenci zdobędą ugruntowaną wiedzę o podstawowych procesach i zjawiskach psychologicznych oraz o sposobach ich opisywania i wyjaśniania w obrębie różnych kierunków i szkół psychologicznych. W szóstym semestrze studenci, posiadając rzetelną podstawową wiedzę teoretyczną, będą zobowiązani do wyboru jednej spośród czterech specjalności: psychologia edukacji i coachingu, psychologia w biznesie i reklamie, psychologia kliniczna z psychoterapią oraz psychologia duchowości i formacji. 

Specjalność: Psychologia edukacji i coachingu

Absolwent tej specjalności będzie ekspertem w dziedzinie organizowania i wspomagania różnych form edukacji na poszczególnych etapach rozwoju człowieka. Dzięki zdobytym umiejętnościom, będzie potrafił zarówno wspomagać pojedynczych uczniów, jak również kierować procesami grupowymi. Absolwent będzie używał nowoczesnych metod dydaktycznych, wychowawczych i diagnostycznych opartych na założeniach psychologii rozwojowej, coachingu i twórczego myślenia. Zostanie przygotowany także do podejmowania skutecznych działań w zetknięciu z sytuacjami kryzysowymi w obszarze edukacji. 

Specjalność: Psychologia w biznesie i reklamie

Absolwent tej specjalności będzie miał możliwość rozwinięcia własnych umiejętności m.in. w zakresie diagnozowania i rozwiązywania sytuacji trudnych w środowisku pracy. Będzie przygotowany do prowadzenia rekrutacji i szkoleń w organizacji, prowadzenia negocjacji. Pozna nowoczesne metody i narzędzia wspierające procesy kadrowe. Zapozna się z podstawami psychologii zachowań organizacyjnych, uwarunkowaniami klimatu i kultury w organizacji, a także z możliwymi patologiami w środowisku pracy. Program tej specjalności będzie obejmował również zagadnienia związane z poznaniem zachowań konsumenckich oraz szeroko pojętej reklamy. Absolwent nabędzie umiejętności niezbędne do przygotowywania i stosowania odpowiedzialnych kampanii reklamowych, jednocześnie będzie świadom wpływu jaki niesie reklama i jakich wartości jest ona nośnikiem. 

Specjalność: Psychologia kliniczna z psychoterapią

Specjalność psychologia kliniczna z psychoterapią dostarczy absolwentowi kompetencji istotnych dla działań promujących zdrowie psychiczne oraz pomocnych w traumatycznych sytuacjach życiowych. Absolwent zapozna się z procesem diagnozy i postępowania z osobami na różnych etapach życia i borykającymi się z zaburzeniami psychicznymi. Będzie przygotowany do podjęcia oddziaływań terapeutycznych w grupach osób szczególnie narażonych na ryzyko, wynikające z ich poziomu rozwojowego, psychopatologii lub dysfunkcji. Ukończenie specjalności zapewni także uzyskanie kompetencji potrzebnych do pracy w różnych obszarach współczesnych uzależnień. 

Specjalność: Psychologia duchowości i formacji

Specjalność psychologia duchowości i formacji to propozycja uwzględniająca w pracy przyszłych psychologów, możliwość odwoływania się do wyznawanych przez pacjentów/klientów wartości religijnych oraz duchowego aspektu ich psychiki. Szczególne miejsce w tym zajmie analiza aspektów zdrowia i psychopatologii w obszarze religijności zarówno jednostki, jak i grupy społecznej. Osobną, niezwykle ważną sferą pomocy psychologicznej, w której kompetencji nabierze absolwent tej specjalności jest towarzyszenie w cierpieniu, zwłaszcza takim, które związane jest z chorobą i umieraniem, a dotyka zarówno jednostkę jak i rodzinę. W ramach tej specjalności otwiera się także możliwość uczestnictwa m.in. osób duchownych delegowanych w przyszłości do pracy formacyjnej i duszpasterskiej. Proponowana specjalność stanowi nowość w ofercie studiów psychologicznych w Polsce. 

 

Doświadczenie praktyczne od 6 semestru

Każda z proponowanych specjalności jest wzbogacona sześciomiesięcznymi praktykami studenckimi (960 godz.), umożliwiającymi zdobycie wartościowego doświadczenia, budowanie profesjonalnych relacji zawodowych oraz kształtowanie odpowiedzialnej postawy zaangażowanego psychologa praktyka. 

UPJPII podpisał listy intencyjne w sprawie wykonywania praktyk z takimi podmiotami jak:

https://youtu.be/izoBl_sJSVI?list=PLlzi6CL7Bz-iwEma7ss-lPo7xmBc-D8kO


Opis
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie jest Uczelnią kościelną finansowaną na zasadach uczelni publicznych. Uniwersytet prowadzi swą działalność naukowo-dydaktyczną na pięciu wydziałach: Filozoficznym, Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Nauk Społecznych, Teologicznym i zamiejscowym - Teologicznym Sekcja w Tarnowie, a także w międzywydziałowych instytutach: Bioetyki oraz Ekumenii i Dialogu.
warunki rekrutacji

Informacje o terminach zapisów na wszystkie kierunki studiów znajdują się pod linkiem:

https://upjp2.edu.pl/studia/oferta-dydaktyczna/rekrutacja-20212022
E-mail:*
Nick:*
Treść opinii:*

Opinie o uczelni (0)

Brak komentarzy
Ilość wyświetleń: 6266
design by fast4net


Wersja mobilna
Mapa serwisu