Strona główna
English
Wersja polska


Szukaj


System studiów:
stacjonarne
niestacjonarne popołudniowe
niestacjonarne sobotnio - niedzielneUczelnie w Polsce
Uczelnie w Polsce
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Dane teleadresowe:
ul. Kanonicza 25
31-002 Kraków
województwo małopolskie
Kontakt:
tel.: 12 421 84 16

wydziały / kierunki
Studia I stopnia
Studia jednolite
Studia II stopnia
Studia

licencjackie
inżynierskie
magisterskie
uzupełniające
podyplomowe

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio – niedzielne
Prawo kanoniczne

Studia prawa kanonicznego przygotowują do pracy w administracji i w sądach kościelnych. Ponadto, absolwenci wydziału – duchowni oraz świeccy – mogą służyć także fachową pomocą w poradnictwie przedprocesowym w zakresie spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa oraz pełnić funkcje adwokata kościelnego w tych sprawach.

Absolwenci studiów na Wydziale Prawa Kanonicznego UPJPII w Krakowie uzyskują dwa dyplomy: dyplom państwowy – magister prawa kanonicznego oraz dyplom kościelny – licencjat prawa kanonicznego.

W ramach programu kształcenia, w szczególności na trzecim, czwartym oraz piątym roku studiów, zgodnie z wymaganiami Stolicy Apostolskiej, wykładane są wszystkie księgi Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku oraz pozostałe obowiązujące normy kanoniczne, przepisy polskiego kanonicznego prawa partykularnego i wstęp do Kodeksu kanonów Kościołów wschodnich, a także dyscypliny pokrewne: filozofia prawa i teologia prawa kanonicznego, relacje między Kościołem a społecznością świecką, metodologia prawna, elementy prawa rzymskiego, podstawy prawa cywilnego, historia prawa kanonicznego, elementy psychologii, psychiatrii i medycyny sądowej. Prowadzone są także w ramach prowadzonych studiów ćwiczenia z prawa małżeńskiego, procesowego i administracyjnego oraz realizowana jest praktyka sądowa.

Natomiast dwa pierwsze lata studiów poświęcone są w zdecydowanej większości na studiowanie przedmiotów filozoficznych oraz teologicznych, których poznanie jest niezbędne do właściwego zrozumienia roli oraz funkcji prawa kanonicznego we wspólnocie Kościoła.

Stałą praktyką Wydziału Prawa Kanonicznego UPJPII w Krakowie jest zapraszanie na wykłady gościnne polskich pracowników pracujących w instytucjach Kurii Rzymskiej, w szczególności z Trybunałów Apostolskich, oraz organizowanie wyjazdów naukowych do Rzymu w celu poznania codziennego funkcjonowania tychże instytucji.

Studia prawa kanonicznego mają za zadanie praktycznie przygotować – w oparciu o zdobytą wiedzę oraz praktyki odbyte w kuriach diecezjalnych, sądach kościelnych oraz kancelariach prawnych – do poprawnego stosowania prawa kanonicznego na różnych odcinkach współczesnego funkcjonowania Kościoła katolickiego.

https://youtu.be/JcLEE2KKP48?list=PLlzi6CL7Bz-iwEma7ss-lPo7xmBc-D8kO

Opis
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie jest Uczelnią kościelną finansowaną na zasadach uczelni publicznych. Uniwersytet prowadzi swą działalność naukowo-dydaktyczną na pięciu wydziałach: Filozoficznym, Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Nauk Społecznych, Teologicznym i zamiejscowym - Teologicznym Sekcja w Tarnowie, a także w międzywydziałowych instytutach: Bioetyki oraz Ekumenii i Dialogu.
warunki rekrutacji

Informacje o terminach zapisów na wszystkie kierunki studiów znajdują się pod linkiem:

https://upjp2.edu.pl/studia/oferta-dydaktyczna/rekrutacja-20212022
E-mail:*
Nick:*
Treść opinii:*

Opinie o uczelni (0)

Brak komentarzy
Ilość wyświetleń: 6269
design by fast4net


Wersja mobilna
Mapa serwisu