Strona główna
English
Wersja polska


Szukaj


System studiów:
stacjonarne
niestacjonarne popołudniowe
niestacjonarne sobotnio - niedzielneUczelnie w Polsce
Uczelnie w Polsce
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Dane teleadresowe:
ul. Kanonicza 25
31-002 Kraków
województwo małopolskie
Kontakt:
tel.: 12 421 84 16

wydziały / kierunki
Studia I stopnia
Studia jednolite
Studia II stopnia
Studia

licencjackie
inżynierskie
magisterskie
uzupełniające
podyplomowe

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio – niedzielne
Socjologia

Socjologiczne studia II stopnia (uzupełniające magisterskie) umożliwiają  pogłębienie zainteresowań problematyką społeczną, a jednocześnie stwarzają szansę zdobycia atrakcyjnej pracy.

Absolwent studiów socjologicznych drugiego stopnia otrzymuje wielopłaszczyznowe wykształcenie, posiada ugruntowaną wiedzę o strukturach i więziach, jakie panują w instytucjach społecznych. Zna metody i techniki, tak ilościowe, jak i jakościowe, którymi posługuje się socjologia jako nauka społeczna, dlatego też potrafi samodzielnie prowadzić badania począwszy od formułowania problemów badawczych poprzez stawianie hipotez, dobór wskaźników, konstruowania narzędzi badawczych, do wyprowadzania wniosków i ich zastosowania do badań problemów współczesnych społeczeństw. Potrafi prognozować skutki procesów i zjawisk społecznych z zastosowaniem konkretnych metod i narzędzi.

Studia z socjologii na UPJPII prowadzone są w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, o profilu ogólnoakademickim i trwają 4 semestry (2 lata). Studenci maja do wyboru jedną z dwóch specjalności: • badanie rynku i opinii publicznejorganizacja i analiza przestrzeni publicznej.

Absolwent posiada kompetencje społeczne umożliwiające mu prawidłowe funkcjonowanie i rozstrzyganie dylematów związanych z wykonywanym zawodem socjologa – badacza. Jest przygotowany do pracy w różnorodnych instytucjach życia społecznego, w tym w:

  • administracji rządowej i samorządowej, dziennikarstwie, domach mediowych;
  • firmach marketingowych i organizacjach pozarządowych (także kościelnych);
  • działach personalnych, agencjach: doradztwa personalnego, zatrudnienia, headhunterskich;
  • placówkach opiekuńczo-wychowawczych, pomocy społecznej, profilaktyki, resocjalizacji;
  • poradniach życia rodzinnego, (doradca zawodowy, negocjator), itp.;
  • szeroko rozumianych. resortach siłowych (wojsko, policja, straż graniczna, służba więzienna, straż pożarna, straż ochrony kolei, straż miejska, służby specjalne;
  • instytucjach zajmujących się doradztwem i consultingiem;
  • ośrodkach badań opinii społecznej i rynku;
  • sztabach wyborczych;
  • instytucjach zajmujących się marketingiem, social relation, zarządzaniem i kierowaniem zespołami ludzkimi.
https://youtu.be/833r2plLUOw?list=PLlzi6CL7Bz-iwEma7ss-lPo7xmBc-D8kO
Opis
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie jest Uczelnią kościelną finansowaną na zasadach uczelni publicznych. Uniwersytet prowadzi swą działalność naukowo-dydaktyczną na pięciu wydziałach: Filozoficznym, Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Nauk Społecznych, Teologicznym i zamiejscowym - Teologicznym Sekcja w Tarnowie, a także w międzywydziałowych instytutach: Bioetyki oraz Ekumenii i Dialogu.
warunki rekrutacji

Informacje o terminach zapisów na wszystkie kierunki studiów znajdują się pod linkiem:

https://upjp2.edu.pl/studia/oferta-dydaktyczna/rekrutacja-20212022
E-mail:*
Nick:*
Treść opinii:*

Opinie o uczelni (0)

Brak komentarzy
Ilość wyświetleń: 6256
design by fast4net


Wersja mobilna
Mapa serwisu