Strona główna
English
Wersja polska


Szukaj


System studiów:
stacjonarne
niestacjonarne popołudniowe
niestacjonarne sobotnio - niedzielneUczelnie w Polsce
Uczelnie w Polsce
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Dane teleadresowe:
ul. Kanonicza 25
31-002 Kraków
województwo małopolskie
Kontakt:
tel.: 12 421 84 16

wydziały / kierunki
Studia I stopnia
Studia jednolite
Studia II stopnia
Studia

licencjackie
inżynierskie
magisterskie
uzupełniające
podyplomowe

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio – niedzielne
Turystyka i zarządzanie dziedzictwem

Oferowane specjalności:

  • Turystyka Historyczna
  • Zarządzanie Dziedzictwem Materialnym i Niematerialnym
  • kultury Azji

W programie oprócz wykładów akademickich:

  • praktyki oraz staże w kraju i za granicą
  • objazdy krajowe i zagraniczne
  • warsztaty prowadzone we współpracy z pracodawcami !!!!
  • laboratoria realizowane w ramach grantów i projektów

Specjalność Turystyka Historyczna

TURYSTYKA HISTORYCZNA to studia łączące pasję podróżowania, odkrywania nowych miejsc, kultur i zwyczajów z geografią oraz historią, a wszystko to z praktycznego punktu widzenia. Zaznajomienie się z ogólnym rysem historii umożliwia swobodne poruszanie się w poszczególnych zakresach tematycznych. Zajęcia praktyczne z zakresu obsługi ruchu turystycznego, bezpieczeństwa imprez turystycznych czy promocji dają pogląd na rzeczywisty wygląd branży. Pozwalają lepiej zrozumieć organizację rynku turystycznego, jego mechanizmy i zasady, a także funkcjonowanie różnych gałęzi transportu.

Przedmioty geograficzne to nie tylko wiedza kartograficzna, o środowisku przyrodniczym określonych terenów czy statystykach dotyczących ludności, ale także wiedza o kulturze, zwyczajach i codzienności mieszkańców. Poznanie największych religii świata i kształtowania się ich. Program studiów przewiduje także zaznajomienie z ważnymi organizacjami turystycznymi oraz ich ofertą oraz zasadami prowadzenia własnego biznesu i kreowania marki.

Studenci dowiadują się jak zorganizować podróż, ale także jak dopasować jej program do grupy docelowej. Uczą się w jaki sposób tworzyć i kierować do odbiorców ofertę turystyczną. Pokazują cały wachlarz możliwości projektowania kariery zawodowej w branży  Wyjazdy organizowane w ramach kierunku pozwalają na zastosowanie nabytych umiejętności  w praktyce i stawienie czoła wyzwaniom jakie czekają na młodego podróżnika.

To studia dla tych, którzy nie lubią siedzieć w miejscu. To studia dla żądnych przygód, pragnących poczuć wiatr we włosach i piasek pustyni pod stopami. To studia dla każdego, kto chciałby z zamiłowania do podróży zrobić swój sposób na życie.

W ramach specjalności student zapozna się z praktyczną stroną funkcjonowania w obszarze turystyki krajowej i międzynarodowej, organizacji imprez turystycznych i zarządzania firmą. Ważnym elementem jest zaznajomienie przyszłych absolwentów ze specyfiką turystyki ukierunkowanej dla określonych grup społecznych np. turystyka kwalifikowana, turystyka luksusowa, turystyka osób niepełnosprawnych.

Od II roku istnieje możliwość wyboru warsztatów dedykowanych dla specjalności. Warsztaty dadzą możliwość poszerzenia wiedzy i zdobycia dodatkowych umiejętności zawodowych:

  • Pilotaż
  • Przewodnik po Krakowie 
  • Rezydentura biura podróży

Specjalność Zarządzanie Dziedzictwem Materialnym i Niematerialnym

ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM to przede wszystkim kierunek, który nie tylko ma wprowadzić w arkana działalności kulturalnej, ale przede wszystkim rozwinąć młodego człowieka i dać mu pakiet możliwości oraz umiejętności do wykorzystania na takiej drodze, jaką sam zechce podążać.

Kluczowym dla tego kierunku jest wprowadzenie w historię dające pogląd na kształtowanie się dziejów ludzkości. Pozwala ono zrozumieć nie tylko mechanizmy polityczne, ale także społeczne w taki sposób, by móc lepiej dostrzegać i analizować to, co obecnie dzieje się na świecie. Zakres tematyczny pozwala, co najważniejsze, osadzić w czasie, poukładać wydarzenia by płynnie poruszać się po osi czasu nakładając na to wiedzę z innych dziedzin.

Przedmioty z zakresu sztuki i muzyki kształtują wrażliwość, pozwalają odkryć to, co niezapisane w dokumentach. Uczą poszukiwania niematerialnej sfery dziedzictwa takiej jak tradycje, ludowe zwyczaje, albo też prądy myślowe i filozoficzne.

Zajęcia kierunkowe z zakresu zarządzania dziedzictwem prowadzone są przez specjalistów na co dzień pracujących w sektorze kulturalnym, co pozwala realnie spojrzeć na branżę. Dzięki temu, studenci dowiadują się jak od środka działają instytucje, stowarzyszenia, organizacje funkcjonujące na tym rynku. Nie jest to tylko teoretyzowanie, ale przede wszystkim wiedza praktyczna. Zajęcia te rozwijają także kompetencje miękkie oraz biznesowe spojrzenie na podejmowane działania. Równolegle prowadzone są także przedmioty dotyczące podstaw prawnych organizowania działalności kulturalnej, pozyskiwania środków czy też kreowania marki.

Po ukończeniu studiów z zarządzania dziedzictwem można nie tylko pracować w biurach festiwalowych, instytucjach kulturalnych czy NGO’ s, ale także rozpocząć swoją własną działalność w tym sektorze. To studia dla tych, którzy lubią wyzwania, lubią zdobywać nowe doświadczenia i ciągle poszukiwać. To studia dla tych, którzy pragną zrozumieć lepiej procesy kulturotwórcze i sposoby pielęgnacji oraz zachowania dziedzictwa dla następnych pokoleń. To studia dla ludzi odważnych, którzy być może jeszcze poszukują swojej ścieżki kariery, a dusza twórcy współpracuje z sercem otwartym na ludzi i głową zdolną do logicznego układania pomysłu w całość. To studia dla ciekawych świata, którzy za ideą podążają do realizacji.

Zajęcia prowadzone w ramach specjalności przybliżają zagadnienia związane bezpośrednio z zarządzaniem i ochroną dziedzictwa historycznego, kulturowego i naturalnego, Specjalność oferuje praktyczne poznanie aspektów kulturowych, prawnych, politycznych, religijnych, organizacyjnych, społecznych krajobrazu i dziedzictwa łącząc je z zarządzaniem instytucją. Osobnym blokiem są zajęcia z zakresu zarządzania firmą, kreowania wizerunku firmy, organizacją i promocją wielkich imprez sportowych oraz kulturowych, typu festiwale, koncerty, wystawy itp.

Od II roku istnieje możliwość wyboru warsztatów dedykowanych dla odpowiednich specjalności. Warsztaty dadzą możliwość poszerzenia wiedzy i zdobycia dodatkowych umiejętności zawodowych:

  • komunikacji interpersonalnej (kompetencje miękkie)
  • Fundusze europejskie środki pomocowe, granty
  • Media w turystyce i zarządzaniu kulturą
https://youtu.be/1ovf-9b1uVg?list=PLlzi6CL7Bz-iwEma7ss-lPo7xmBc-D8kO
Opis
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie jest Uczelnią kościelną finansowaną na zasadach uczelni publicznych. Uniwersytet prowadzi swą działalność naukowo-dydaktyczną na pięciu wydziałach: Filozoficznym, Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Nauk Społecznych, Teologicznym i zamiejscowym - Teologicznym Sekcja w Tarnowie, a także w międzywydziałowych instytutach: Bioetyki oraz Ekumenii i Dialogu.
warunki rekrutacji

Informacje o terminach zapisów na wszystkie kierunki studiów znajdują się pod linkiem:

https://upjp2.edu.pl/studia/oferta-dydaktyczna/rekrutacja-20212022
E-mail:*
Nick:*
Treść opinii:*

Opinie o uczelni (0)

Brak komentarzy
Ilość wyświetleń: 4633
design by fast4net


Wersja mobilna
Mapa serwisu