Strona główna
English
Wersja polska


Szukaj


System studiów:
stacjonarne
niestacjonarne popołudniowe
niestacjonarne sobotnio - niedzielneUczelnie w Polsce
Uczelnie w Polsce
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Dane teleadresowe:
ul. Kanonicza 25
31-002 Kraków
województwo małopolskie
Kontakt:
tel.: 12 421 84 16

wydziały / kierunki
Studia I stopnia
Studia jednolite
Studia II stopnia
Studia

licencjackie
inżynierskie
magisterskie
uzupełniające
podyplomowe

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio – niedzielne
Ochrona dóbr kultury

Ochrona dóbr kultury to interdyscyplinarny kierunek studiów stanowiący odpowiedź na zapotrzebowanie na wszechstronnie wykształconą kadrę zajmującą się szeroko rozumianą ochroną i konserwacją zabytków oraz dzieł sztuki. Łączy dogłębne studia z zakresu historii sztuki od prehistorii po XXI wiek, z podstawowymi wiadomościami z zakresu archeologii czy antropologii kultury. Szczególny nacisk w programie położono także na teorię i praktykę muzealnictwa, a także konserwację zabytków i elementy zarządzania obiektami zabytkowymi. Program obejmuje zarówno poznanie prawnych i instytucjonalnych form ochrony dziedzictwa kulturowego, jak i tajniki pracy konserwatorów dzieł wykonanych przy użyciu najrozmaitszych technik artystycznych. Studenci zdobywają więc wszechstronną wiedzę na temat tego, jak powstały zabytki i dzieła sztuki – za pomocą jakich technik je wykonano, czemu służyły i jaką pełniły rolę w rzeczywistości historycznej, ale też jak dzisiaj można je chronić i zabezpieczyć dla przyszłych pokoleń, a także prezentować szerokiej publiczności. Ich unikalny względem podobnych kierunków na innych uczelniach składnik stanowi cykl wykładów poświęcony kulturze dawnych epok, budujący szeroki kontekst i umożliwiający pełniejsze rozumienie dzieł sztuki. Zajęcia odbywają się w Instytucie Historii Sztuki i Kultury zlokalizowanym na krakowskim Starym Mieście, a ich integralną częścią są zajęcia terenowe w niezliczonych pobliskich zabytkach, a także liczne objazdy (często zagraniczne), stanowiące element programu i finansowane przez Uniwersytet, a także praktyki zawodowe.

Studia umożliwiają zdobycie zatrudnienia w urzędach i firmach konserwatorskich, muzeach, instytucjach kultury, a także na wszelkich stanowiskach wymagających rozległej wiedzy humanistycznej, kreatywności i samodzielności myślenia.

https://youtu.be/KNL7_8rwRhs?list=PLlzi6CL7Bz-iwEma7ss-lPo7xmBc-D8kO

Opis
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie jest Uczelnią kościelną finansowaną na zasadach uczelni publicznych. Uniwersytet prowadzi swą działalność naukowo-dydaktyczną na pięciu wydziałach: Filozoficznym, Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Nauk Społecznych, Teologicznym i zamiejscowym - Teologicznym Sekcja w Tarnowie, a także w międzywydziałowych instytutach: Bioetyki oraz Ekumenii i Dialogu.
warunki rekrutacji

Informacje o terminach zapisów na wszystkie kierunki studiów znajdują się pod linkiem:

https://upjp2.edu.pl/studia/oferta-dydaktyczna/rekrutacja-20212022
E-mail:*
Nick:*
Treść opinii:*

Opinie o uczelni (0)

Brak komentarzy
Ilość wyświetleń: 4639
design by fast4net


Wersja mobilna
Mapa serwisu