Strona główna
English
Wersja polska


Szukaj


System studiów:
stacjonarne
niestacjonarne popołudniowe
niestacjonarne sobotnio - niedzielneUczelnie w Polsce
Uczelnie w Polsce
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Dane teleadresowe:
ul. Kanonicza 25
31-002 Kraków
województwo małopolskie
Kontakt:
tel.: 12 421 84 16

wydziały / kierunki
Studia I stopnia
Studia jednolite
Studia II stopnia
Studia

licencjackie
inżynierskie
magisterskie
uzupełniające
podyplomowe

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio – niedzielne
Nauki o rodzinie

Studia na kierunku Nauki o rodzinie prowadzone są w systemie trzyletnich studiów zawodowych (licencjat). Podczas 6 semestrów studiów I stopnia student nabywa wiedzę dotyczącą małżeństwa i rodziny wynikającą z nauk psychologicznych, pedagogicznych, socjologicznych, biomedycznych i prawnych, a także filozoficzno – teologicznych.

Istnieje możliwość wyboru jednej z dwóch interesujących specjalności:

  • Mediacje rodzinne
  • Terapia zajęciowa

Studenci decydują o wyborze specjalności po ukończeniu I semestru.


Mediacje rodzinne

W trakcie specjalności przygotowujemy wykwalifikowaną kadrę do prowadzenia mediacji rodzinnych, które są wykorzystywane w konfliktach małżeńskich i rodzicielskich oraz konfliktach mających miejsce w sytuacji rozstania się małżonków, rozwodu i separacji. Mediator posiada wiedzę w zakresie szeroko rozumianego wsparcia rodziny w wielu obszarach: psychologiczno-pedagogicznych, socjalnych, prawnych i innych.


Terapia zajęciowa

W trakcie specjalności przygotowujemy wykwalifikowaną kadrę do pracy z osobami różnymi rodzajami i stopniami niepełnosprawności. Student nabywa wiedzę i umiejętności do prowadzenia różnych form terapii (ergoterapia, arteterapia – biblioterapia, muzykoterapia itp.), która ma za zadanie uaktywnić uczestnika. Celem prowadzonej terapii jest zwiększenie sprawności manualnej, intelektualnej i fizycznej pacjenta. Zdobycie umiejętności praktycznych zapewniają praktyki w warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowych domach samopomocy, domach pomocy społecznej itp.

Ponadto student ma możliwość zdobycia umiejętności praktycznych związanych z organizowaniem pomocy finansowej, pedagogicznej oraz wsparcia psychicznego dla zapewnienia podstawowych warunków życia, wzmacnianiem zdolności środowisk lokalnych i rodzin do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów oraz prowadzeniem poradnictwa przez udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych. Absolwent jest przygotowany do pracy m.in. w charakterze wykwalifikowanego terapeuty zajęciowego.

Opis
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie jest Uczelnią kościelną finansowaną na zasadach uczelni publicznych. Uniwersytet prowadzi swą działalność naukowo-dydaktyczną na pięciu wydziałach: Filozoficznym, Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Nauk Społecznych, Teologicznym i zamiejscowym - Teologicznym Sekcja w Tarnowie, a także w międzywydziałowych instytutach: Bioetyki oraz Ekumenii i Dialogu.
warunki rekrutacji

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii i wprowadzeniem pracy zdalnej na Uniwersytecie kontakt z Punktem informacji dla kandydatów na studia wyższe możliwy jest jedynie drogą mailową.

Adresy kontaktowe:

rekrutacja@upjp2.edu.pl

recruitment@upjp2.edu.pl - dla cudzoziemców (for foreigners) i Polaków posiadających zagraniczne dokumenty

oplaty@upjp2.edu.pl - w przypadu pytań dotyczących opłat za studia

E-mail:*
Nick:*
Treść opinii:*

Opinie o uczelni (0)

Brak komentarzy
Ilość wyświetleń: 597
design by fast4net


Wersja mobilna
Mapa serwisu