Strona główna
English
Wersja polska


Szukaj


System studiów:
stacjonarne
niestacjonarne popołudniowe
niestacjonarne sobotnio - niedzielneUczelnie w Polsce
Uczelnie w Polsce
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Dane teleadresowe:
ul. Kanonicza 25
31-002 Kraków
województwo małopolskie
Kontakt:
tel.: 12 421 84 16

wydziały / kierunki
Studia I stopnia
Studia jednolite
Studia II stopnia
Studia

licencjackie
inżynierskie
magisterskie
uzupełniające
podyplomowe

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio – niedzielne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to kierunek studiów pierwszego i drugiego stopnia w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, prowadzony w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.


Studia dziennikarstwo i komunikacja społeczna przygotowują specjalistów w zakresie nowoczesnego dziennikarstwa oraz innowacyjnego komunikowania społecznego z wykorzystaniem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w następujących specjalnościach:

 • e-dziennikarstwo,
 • reklama, branding, public relations,
 • realizacja radiowo-telewizyjna
 • digital media – analiza i zarządzanie
 • e-content dziennikarski
 • produkcja radiowo-telewizyjna

Studiując kierunek, zdobędziesz wiedzę, kompetencje i umiejętności w zakresie:

 • komunikacji społecznej i mediów w społeczeństwie informacyjnym,
 • nowoczesnego dziennikarstwa prasowego, radiowego i telewizyjnego,
 • dziennikarstwa internetowego opartego na aplikacjach cyfrowych,
 • produkcji i realizacji telewizyjnej, radiowej i mulitmedialnej,
 • kultury języka, retoryki i stylistyki dziennikarskiej, creative writing
 • promocji, reklamy, marketingu i brandingu,
 • wykorzystania mediów cyfrowych w komunikowaniu,
 • analizy i zarządzania mediami cyfrowymi.

Studia otwierają możliwość pracy w atrakcyjnych branżach, takich jak:

 • dziennikarstwo: prasa, radio, telewizja, Internet, agencje informacyjne itp.,
 • e-dziennikarstwo i media cyfrowe,
 • produkcja radiowo-telewizyjna i multimedialna,
 • reklama, branding i marketing medialny,
 • public relations, doradztwo wizerunkowe i rzecznictwo prasowe,
 • ewangelizacja medialna i animacja kultury medialnej
 • edukacja medialna w szkołach, instytucjach edukacyjnych, mediach itp.

Zapraszamy do studiowania kierunku, ponieważ:

 • wielu młodych i zdolnych ludzi nas ceni, ufa nam i wybiera nasze medialne kierunki,
 • dbamy o najwyższe standardy jakości kształcenia,
 • mamy profesjonalną kadrę wykładowców z bogatym doświadczeniem i kompetencjami,
 • dysponujemy nowoczesną infrastrukturą naukowo-dydaktyczną w Akademickim Centrum Medialnym,
 • wspieramy rozwój talentów, pasji i umiejętności w zakresie dziennikartswa, mediów i komunikacji społecznej,
 • przygotowujemy specjalistów zachowujących najwyższe standardy etyki mediów i komunikowania,
 • u nas studiuje się twórczo i wartościowo, a młodość przeżywa się pięknie w sercu… Krakowa!
https://youtu.be/dLgHLRiPyhQ?list=PLlzi6CL7Bz-iwEma7ss-lPo7xmBc-D8kO
Opis
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie jest Uczelnią kościelną finansowaną na zasadach uczelni publicznych. Uniwersytet prowadzi swą działalność naukowo-dydaktyczną na pięciu wydziałach: Filozoficznym, Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Nauk Społecznych, Teologicznym i zamiejscowym - Teologicznym Sekcja w Tarnowie, a także w międzywydziałowych instytutach: Bioetyki oraz Ekumenii i Dialogu.
warunki rekrutacji

Informacje o terminach zapisów na wszystkie kierunki studiów znajdują się pod linkiem:

https://upjp2.edu.pl/studia/oferta-dydaktyczna/rekrutacja-20212022
E-mail:*
Nick:*
Treść opinii:*

Opinie o uczelni (0)

Brak komentarzy
Ilość wyświetleń: 6258
design by fast4net


Wersja mobilna
Mapa serwisu