Strona główna
English
Wersja polska


Szukaj


System studiów:
stacjonarne
niestacjonarne popołudniowe
niestacjonarne sobotnio - niedzielneUczelnie w Polsce
Uczelnie w Polsce
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Dane teleadresowe:
ul. Kanonicza 25
31-002 Kraków
województwo małopolskie
Kontakt:
tel.: 12 421 84 16

wydziały / kierunki
Studia I stopnia
Studia jednolite
Studia II stopnia
Studia

licencjackie
inżynierskie
magisterskie
uzupełniające
podyplomowe

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio – niedzielne
Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo

Studia licencjackie z zakresu archiwistyki, zarządzania dokumentacją i infobrokerstwa są ukierunkowane na kształcenie umiejętności praktycznych, opartych na solidnych podstawach teoretycznych. Celem studiów jest nabycie przez studenta specjalistycznych umiejętności z zakresu zarządzania informacją niezależnie od jej formy i nośnika.

Studia przygotowują do pracy w każdego rodzaju archiwach (państwowych, prywatnych, społecznych, historycznych oraz bieżących), kancelariach (jawnych i tajnych) oraz pełnienia obowiązków koordynatora czynności kancelaryjnych, a także brokera informacji (researchera).

Rada Programowa kierunku przygotowała plan studiów w oparciu o najlepsze standardy Międzynarodowej Rady Archiwalnej, przepisów prawa państwowego oraz wymagań stawianym brokerom informacji.

Student w ciągu toku studiów nabędzie takie umiejętności jak:

  • zdobędzie wiedzę na temat funkcjonowania kancelarii (jawnych i tajnych) i każdego etapu cyklu życia dokumentu od powstania przez rejestrację, obieg, ekspedycję, archiwizację, aż po zniszczenie dokumentacji lub przekazanie do archiwów historycznych,
  • stosowanie standardów metadanych,
  • zarządzanie archiwami zakładowymi i składnicami akt,
  • opracowywanie materiałów archiwalnych mających wartość historyczną, które powstały w przeszłości - od średniowiecza, aż po XX w.,
  • wykorzystywania e-usług administracyjnych państwa,
  • wyszukiwania danych i informacji, a także gromadzenia i przetwarzania ich w systemach teleinformatycznych oraz wizualizacji poprzez raporty, infografiki, wykresy itp.,
  • zarządzania informacją, badania potrzeb informacyjnych,
  • wykorzystywania systemów CMS, podstaw HTML i korzystania z programów biurowych,
  • bezpieczeństwa informacji.

Studia obejmują umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznym oraz kształtują wrażliwość na dziedzictwo kulturowe i historyczne oraz jego ochronę.

Zajęcia prowadzone są w małych grupach, z dużym naciskiem na kształtowanie umiejętności praktycznych. Studenci w toku studiów odbywają wizyty studyjne oraz wyjątkowo dużą ilość praktyk zawodowych (ponad 890 godzin). Dzięki temu absolwent studiów posiada kompleksową wiedzę oraz konkretne umiejętności w zakresie zarządzania dokumentacją i informacją.

https://youtu.be/1EMWc4kOT-8?list=PLlzi6CL7Bz-iwEma7ss-lPo7xmBc-D8kO

Opis
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie jest Uczelnią kościelną finansowaną na zasadach uczelni publicznych. Uniwersytet prowadzi swą działalność naukowo-dydaktyczną na pięciu wydziałach: Filozoficznym, Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Nauk Społecznych, Teologicznym i zamiejscowym - Teologicznym Sekcja w Tarnowie, a także w międzywydziałowych instytutach: Bioetyki oraz Ekumenii i Dialogu.
warunki rekrutacji

Informacje o terminach zapisów na wszystkie kierunki studiów znajdują się pod linkiem:

https://upjp2.edu.pl/studia/oferta-dydaktyczna/rekrutacja-20212022
E-mail:*
Nick:*
Treść opinii:*

Opinie o uczelni (0)

Brak komentarzy
Ilość wyświetleń: 4638
design by fast4net


Wersja mobilna
Mapa serwisu