Strona główna
English
Wersja polska


Szukaj


System studiów:
stacjonarne
niestacjonarne popołudniowe
niestacjonarne sobotnio - niedzielneUczelnie w Polsce
Uczelnie w Polsce
Wyższa Szkoła Rehabilitacji

Dane teleadresowe:
ul. Kasprzaka 49
01-234 Warszawa
województwo mazowieckie
Kontakt:
tel.: 22 631 05 75

wydziały / kierunki
Studia I stopnia
Studia jednolite
Studia II stopnia
Studia

licencjackie
inżynierskie
magisterskie
uzupełniające
podyplomowe

Animator promocji zdrowia z ukierunkowaniem na odnowę biologiczną

Fizjoterapia w sporcie

Podejście sensoryczne w diagnozie i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju

Psychodietetyka

Rehabilitacja dzieci i niemowląt

Rehabilitacja w geriatrii

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio – niedzielne
Ratownictwo Medyczne

Czym jest ratownictwo medyczne?

Celem kształcenia na kierunku Ratownictwo Medyczne jest przygotowanie kompetentnego pracownika jednostek ratownictwa medycznego.  Ratownictwo medyczne to cały system powołany w celu ratowania życia i zdrowa ludzkiego. Podstawę działania ratownictwa medycznego w Polsce stanowi ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2006 Nr 191 poz. 1410 ze zm.) i rozporządzenia wykonawcze.
Ratownictwo medyczne na naszej uczelni ma wieloletnią tradycję. W ramach Medycznego Studium Zawodowego wykształciliśmy ratowników medycznych  na poziomie policealnym.
Nasza placówka jest ośrodkiem egzaminacyjnym w skali wojewódzkiej, a zdawalność bardzo trudnego zewnętrznego egzaminu zawodowego jest wysoka.
Te bardzo dobre doświadczenia chcemy przenieść na poziom studiów wyższych i przekazać naszym studentom bogatą wiedzę i doświadczenie. Zgodnie z wymogami prawnymi od 2013 r aby zostać ratownikiem medycznym  należy ukończyć studia wyższe na kierunku ratownictwo medyczne.


Kto może studiować  ratownictwo medyczne?

Aby zostać studentem na kierunku Ratownictwo Medyczne należy mieć zdaną maturę.
Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane, jednak pamiętajmy, że nie jest to zawód dla każdego. Aby studiować ratownictwo medyczne  należy być silnym nie tylko fizyczne, ale również psychicznie.

Czego nauczysz się na naszej uczelni?

Pozyskaliśmy wybitnych specjalistów, profesorów o międzynarodowej sławie. Połączenie naszego doświadczenia i niezwykłej wiedzy nauczycieli akademickich jest gwarancją uzyskania najwyższych możliwych kwalifikacji w tym zawodzie. To jest wprost bezcenne. Te nazwiska mówią same za siebie:

 • prof.dr hab.n.med. Ewa Mayzner-Zawadzka - jeden z najwybitniejszych polskich anestezjologów,
 • prof.dr hab.n.med. Krzysztof Bielecki - wybitny polski chirurg,
 • prof.dr hab.n.med. Andrzej Kański - anestezjolog, współtwórca metod symulacji ratunkowej,

oraz szczególny, unikalny atut: kadrze nauczycieli przewodzi prof. dr hab.n.med. Andrzej Zawadzki, były Konsultant Krajowy ds. Medycyny Ratunkowej, czyli osoba, która sprawuje nadzór z upoważnienia rządu nad tą dziedziną w Polsce.

Baza dydaktyczna i praktyki w najlepszych ośrodkach to kolejne atuty.
Ukończenie u nas ratownictwa medycznego to wiedza i umiejętności na światowym poziomie, poznanie wybitnych ludzi związanych z medycyną ratunkową, to prestiż i wyróżnienie.
To wszystko przekłada się to na dobre perspektywy zawodowe, pewność i stabilność dla siebie i rodziny.


Ta wiedza i umiejętności, które pozyska się u nas, to unikalna inwestycja także we własne zdrowie i najbliższych, a to jest bezcenne.


Wyobraźcie sobie, jakby to było, gdyby trafić na uczelnię, w której uzyska się wiedzę na najwyższym poziomie, w dobrych warunkach, w przyjaznej atmosferze, w miejscu gdzie jest się szanowanym.

Gdzie znajdzie prace absolwent naszej uczelni?

Zapotrzebowanie na ratowników medycznych jest ogromne!
Ratownik medyczny może podjąć pracę w zespołach państwowego ratownictwa medycznego na szpitalnych oddziałach ratunkowych, w wojsku, straży pożarnej, straży przemysłowej czy firmach świadczących przewozy medyczne.

Jak wygląda nauka na naszej uczelni?

Nauka na kierunku Ratownictwo medyczne  trwa 3 lata i studenci uzyskują tytuł licencjata. Prowadzimy zarówno studia stacjonarne jak i niestacjonarne. Student zdobywa wiedzę podczas zajęć teoretycznych i praktycznych. Praktyki na naszej uczelni odbywają się w najlepszych placówkach w Warszawie i okolicach.

Na ukończeniu studiów nauka ratownika medycznego się nie kończy.

Dlatego tak wazne dla rozwoju jego kariery są kursy, szkolenia i studia podyplomowe. Na naszej uczelni studenci już podczas trwania nauki mają możliwość odbywania różnych kursów doskonalących ich umiejętności. Absolwenci mają możliwość kontynuowania nauki na studiach podyplomowych. Na wszystkie kursy i studia podyplomowe nasi studenci mają zniżki, rabaty i możliwość opłat ratalnych.

Organizujemy kursy doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (120 punktów edukacyjnych), zgodnie z wymogami ustawy o PRM (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14.06.2007r w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych).

Nasza uczelnia stawia na rozwój dlatego wprowadziliśmy platformę e-learning. Dzięki temu część zajęć na naszej uczelni odbywa się przez Internet. Cały czas staramy się wyjść naprzeciw oczekiwaniom studentów i tworzymy takie formy nauki, które pozwolą zaoszczędzić Państwa czas i pieniądze.

Na naszej uczelni studenci sami mogą proponować nowe kursy i kierunki studiów podyplomowych ! Wszystko co tworzymy na naszej uczelni powstaje z myślą o naszych studentach ! Dlatego zachęcamy do współpracy.

Opis

Jak studiować w dobrej uczelni i mieć stabilną przyszłość?

W dniu 22 lutego 2007 r. Wyższa Szkoła Rehabilitacji została wpisana do rejestru, prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pod numerem 188.

Od października roku akademickiego 2007/2008 w naszej uczelni uruchomione zostają studia pierwszego stopnia - licencjat - na kierunku fizjoterapia. Od roku 2013 zostały uruchomione dwa nowe kierunki: ratownictwo medyczne i dietetyka oraz studia podyplomowe. Natomiast od roku akademickiego 2013/2014 kształcimy na kierunku fizjoterapia na poziomie magisterskim.  Nauka w WSR trwa 5 lat, zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. Dodatkowo na naszej Uczelni powstało Centrum Szkoleń WSR, w ofercie którego proponowane są kursy dla fizjoterapeutów, ratowników medycznych, pedagogów, dietetyków.

Wielu z Was myśli, że wszystkie uczelnie są podobne? My, założyciele uczelni, też tak myśleliśmy i właśnie dlatego założyliśmy Wyższą Szkołę Rehabilitacji.

Jednak ta uczelnia jest inna. Dlaczego? Oto dlaczego:

Wyobraźcie sobie, jakby to było, gdyby trafić na uczelnię, w której uzyska się wiedzę na najwyższym poziomie, w dobrych warunkach, w przyjaznej atmosferze, w miejscu gdzie jest się szanowanym.

Taką uczelnią jest Wyższa Szkoła Rehabilitacji.

Wiarygodna uczelnia

Jest to wyższa uczelnia specjalistyczna, nauczamy szeroko pojętej rehabilitacji, ratownictwa medycznego i dietetyki Pozyskaliśmy najwybitniejszą kadrę, kontynuującą w praktyce i dydaktyce tradycje słynnej na cały świat konstancińskiej szkoły rehabilitacji, oraz wybitnych specjalistów nauczających nowatorskimi metodami ratownictwa medycznego oraz dietetyki. Oferujemy studentom naukę na najwyższym poziomie. Proponujemy praktyki w najbardziej prestiżowych szpitalach w Warszawie.

Sprawdzeni wykładowcy

Na naszej uczelni wykładają najbardziej znani lekarze i specjaliści w dziedzinie rehabilitacji fizjoterapii i ratownictwa medycznego i dietetyki m.in.:

W ZAKRESIE FIZJOTERAPII:

 • prof. zw. dr hab. n.med. Jerzy Kiwerski
 • prof. zw. dr hab. n.med. Jan Haftek
 • prof. dr hab. n.med. Krystyna Księżopolska-Orłowska
 • prof. zw. dr hab. n.med. Ryszard Piotrowicz
 • dr hab. n.med. Janusz Bronarski
 • dr hab. n.med. Wojciech Mikuła
 • dr hab. n.med. Anna Wilmowska- Pietruszyńska
 • dr n.med. Paweł Baranowski
 • dr n.med. Katarzyna Kiwerska-Jagodzińska
 • dr n.med. Hanna Lewandowska
 • dr n.med. Adam Ogonowski
 • dr n.med. Piotr Tederko
 • dr n.med. Krzysztof Wasiak
 • dr Sławomir Grzeszczyk
 • dr Ryszard Kaczor
 • dr Romuald Kaczorowski
 • dr Justyna Karbownik-Kopacz
 • dr Janusz Kołakowski
 • dr Marek Łyp
 • dr Iwona Stanisławska
 • dr Lidia Zając

W ZAKRESIE RATOWNICTWA MEDYCZNEGO:

 • prof. dr hab. n.med Andrzej Zawadzki
 • prof. dr hab. n.med. Mayzner-Zawadzka
 • prof. dr hab. n.med. Krzysztof Bielecki
 • prof. dr hab. n.med. Andrzej Kański
 • dr n.med. Dariusz Kosson
 • dr n.med Adam Piasecki
 • dr Piotr Kosson

W ZAKRESIE DIETETYKI:

 • prof. zw. dr hab. n. med. Hanna Czeczot   
 • prof. zw. dr hab. n. roln. Grażyna Cichosz
 • prof. zw. dr hab. n. roln. Adam Kołątaj
 • dr hab. n. roln. Artur Jóźwik
 • dr hab. n. biol. Jolanta  Klusek  
 • dr n. med. Magdalena Białkowska    
 • dr inż. n. roln. Joanna Rachtan-Janicka
 • dr n. med. Monika Wójcicka-Kloch
 • dr n. biol. Justyna Klusek
 • dr n. biol. Kornelia Niemyska 
 • dr n. biol. Iwona Stanisławska


Rewelacyjna przyszłość

Czy wiesz, że fizjoterapeuta jest jednym z pięciu najbardziej poszukiwanych zawodów w Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych i Japonii?

Czy wiesz, że Ratownik Medyczny łatwo znajdzie zatrudnienie w Polsce i Unii Europejskiej?

Czy wiesz, że dietetyk jest jedną z najbardziej poszukiwanych umiejętności współczesnego świata?

Absolwent WSR Warszawa uzyska przygotowanie do pracy w zawodzie fizjoterapeuty i ratownika medycznego, do pracy z chorymi i  niepełnosprawnymi w zakresie profilaktycznym i w celach leczniczych. Uzyska wiadomości i umiejętności niezbędne do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku. Nasi studenci są przygotowywani do pracy w placówkach medycznych, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, sportowych i do prowadzenia własnych gabinetów.

Posiadamy nowoczesną bazę dydaktyczną i ciekawą ofertę edukacyjną. Stosujemy Europejski System Transferu Punktów ECTS.

warunki rekrutacji

Wymagane dokumenty:

 

 1. Karta ewidencyjna drukowana po zakończeniu rekrutacji online
 2. Podanie
 3. Świadectwo dojrzałości
 4. Kserokopia dowodu wniesienia wpisowego oraz opłaty rekrutacyjnej
 5. Cztery fotografie o wymiarze 37x52 bez nakrycia głowy, na jasnym tle
 6. Kserokopia dowodu osobistego
 7. Deklaracja płatności
 8. Dwa egzemplarze umowy o warunkach płatności

Dział Rekrutacji

Studia licencjackie    
22 535 01 49
rekrutacja@wsr.edu.pl    

Studia podyplomowe
22 535 01 41
pon.-pt, godz. 9.00-14.00
studiapodyplomowe@wsr.edu.pl lub
gabriela.nowinska@wsr.edu.pl


Przyjęcie dokumentów od kandydatów:

poniedziałek – czwartek 9.00- 15.00
piątek 11.00- 17.00

Rekrutacja: pokój nr. 15 (parter)
galeria zdjęć

lokalizacja na mapie
E-mail:*
Nick:*
Treść opinii:*

Opinie o uczelni (0)

Brak komentarzy
Ilość wyświetleń: 47360
design by fast4net


Wersja mobilna
Mapa serwisu