Strona główna
English
Wersja polska


Szukaj


System studiów:
stacjonarne
niestacjonarne popołudniowe
niestacjonarne sobotnio - niedzielneUczelnie w Polsce
Uczelnie w Polsce
Wyższa Szkoła Rehabilitacji

Dane teleadresowe:
ul. Kasprzaka 49
01-234 Warszawa
województwo mazowieckie
Kontakt:
tel.: 22 631 05 75

wydziały / kierunki
Studia I stopnia
Studia jednolite
Studia II stopnia
Studia

licencjackie
inżynierskie
magisterskie
uzupełniające
podyplomowe

Animator promocji zdrowia z ukierunkowaniem na odnowę biologiczną

Fizjoterapia w sporcie

Podejście sensoryczne w diagnozie i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju

Psychodietetyka

Rehabilitacja dzieci i niemowląt

Rehabilitacja w geriatrii

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio – niedzielne
Fizjoterapia

Czym jest fizjoterapia?

Fizjoterapia dostarcza usług, które pozwalają człowiekowi na rozwój, utrzymanie oraz powrót do maksymalnej sprawności ruchowej oraz funkcjonowania poprzez cały okres trwania życia. Jest istotną częścią systemu usług opieki zdrowotnej oraz opieki społecznej. Fizjoterapia to poprawianie jakości życia osób niepełnosprawnych. Wiele osób starszych, ale też coraz częściej osób młodych wymaga szeroko pojętej rehabilitacji.

Absolwent Wyższej Szkoły Rehabilitacji uzyskuje przygotowanie do pracy w zawodzie fizjoterapeuty, do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi w zakresie stosowania czynników naturalnych w profilaktyce oraz w celach leczniczych.

Kto może studiować fizjoterapię?

Na kierunek fizjoterapia zapraszamy wszystkie osoby posiadające maturę, które chcą pomagać ludziom.  Ukończenie fizjoterapii w Wyższej Szkole Rehabilitacji  daje możliwość zdobycia jednego z najbardziej uniwersalnych i wszechstronnych zawodów.

Kandydat na studia powinien cechować się:

 • duża empatią
 • łatwość nawiązywania kontaktów
 • chęć niesiania pomocy chorym i potrzebującym
 • odporność na stres
 • chęć uczenia się w Uczeni, która stawia na rozwój, dobra atmosferę i profesjonalną kadrę.

Czego nauczysz się na naszej uczelni?

Studia prowadzone są zgodnie ze standardami kształcenia przyjętymi przez MNiSW dla kierunku Fizjoterapia. 
Zakres studiów obejmuje wiedzę o człowieku. Tę wiedzę zdobywa student w ramach przedmiotów podstawowych: anatomii, fizjologii, patologii ogólnej i klinicznej, biologii medycznej.
Stawiamy na rozległą wiedzą fizjoterapeuty dlatego nasz program jest bardzo bogaty w zajęcia praktyczne. Proponujemy naszym studentom praktyk iw najlepszych ośrodkach rehabilitacyjnych na terenie  Warszawy i w okolicach. Naszych studentów pragniemy nauczyć  prognozowania postępowania fizjoterapeutycznego, procesu diagnostycznego i samej rehabilitacji pacjenta.

Gdzie znajdzie pracę absolwent naszej Uczelni?

Absolwent kierunku fizjoterapia jest przygotowany do podjęcia pracy  m.in.  w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia (przychodnie, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, gabinety rehabilitacyjne, szpitale ), ośrodkach wypoczynkowych, gabinetach odnowy biologicznej, placówkach sportowych, ośrodkach prowadzących gimnastykę korekcyjną dla dzieci i młodzieży, sanatoriach oraz wielu innych placówkach związanych z fizjoterapią usprawnianiem.

Jak wygląda nauka na naszej uczelni?

Nauka na kierunku fizjoterapia trwa 3 lata i studenci uzyskują tytuł licencjata. Wyższa Szkoła Rehabilitacji w 2013 roku otrzymała akredytację na ten kierunek.
Prowadzimy zarówno studia stacjonarne jak i niestacjonarne.

Student zdobywa wiedzę podczas zajęć teoretycznych i praktycznych. Praktyki na naszej uczelni odbywają się w najlepszych placówkach w Warszawie i okolicach.

Fizjoterapeuta uczy się całe życie. Dlatego tak ważne dla rozwoju jego kariery są kursy, szkolenia i studia podyplomowe. Na naszej uczelni studenci już podczas trwania nauki mają możliwość odbywania różnych kursów doskonalących ich umiejętności. Dzięki temu od razu po skończeniu studiów mogą podjąć pracę zarobkową.

Absolwenci mają możliwość kontynuowania nauki na studiach podyplomowych m.in. na kierunkach rehabilitacja dzieci i niemowląt, rehabilitacja osób starszych, rehabilitacja okołooperacyjna, odnowa biologiczna, fizjoterapia w sporcie, korektywa, profilaktyka schorzeń kręgosłupa. Na wszystkie kursy i studia podyplomowe nasi studenci mają zniżki, rabaty i możliwość opłat ratalnych.


Wyższa Szkoła Rehabilitacji stawia na rozwój dlatego wprowadziliśmy platformę e-learning. Dzięki temu część zajęć na naszej uczelni odbywa się przez Internet. Cały czas staramy się wyjść naprzeciw oczekiwaniom studentów i tworzymy takie formy nauki, które pozwolą zaoszczędzić Państwa czas i pieniądze.

Na naszej uczelni studenci sami mogą proponować nowe kursy i kierunki studiów podyplomowych ! Wszystko co tworzymy na naszej uczelni powstaje z myślą o naszych studentach ! Dlatego zachęcamy do współpracy.

Opis

Jak studiować w dobrej uczelni i mieć stabilną przyszłość?

W dniu 22 lutego 2007 r. Wyższa Szkoła Rehabilitacji została wpisana do rejestru, prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pod numerem 188.

Od października roku akademickiego 2007/2008 w naszej uczelni uruchomione zostają studia pierwszego stopnia - licencjat - na kierunku fizjoterapia. Od roku 2013 zostały uruchomione dwa nowe kierunki: ratownictwo medyczne i dietetyka oraz studia podyplomowe. Natomiast od roku akademickiego 2013/2014 kształcimy na kierunku fizjoterapia na poziomie magisterskim.  Nauka w WSR trwa 5 lat, zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. Dodatkowo na naszej Uczelni powstało Centrum Szkoleń WSR, w ofercie którego proponowane są kursy dla fizjoterapeutów, ratowników medycznych, pedagogów, dietetyków.

Wielu z Was myśli, że wszystkie uczelnie są podobne? My, założyciele uczelni, też tak myśleliśmy i właśnie dlatego założyliśmy Wyższą Szkołę Rehabilitacji.

Jednak ta uczelnia jest inna. Dlaczego? Oto dlaczego:

Wyobraźcie sobie, jakby to było, gdyby trafić na uczelnię, w której uzyska się wiedzę na najwyższym poziomie, w dobrych warunkach, w przyjaznej atmosferze, w miejscu gdzie jest się szanowanym.

Taką uczelnią jest Wyższa Szkoła Rehabilitacji.

Wiarygodna uczelnia

Jest to wyższa uczelnia specjalistyczna, nauczamy szeroko pojętej rehabilitacji, ratownictwa medycznego i dietetyki Pozyskaliśmy najwybitniejszą kadrę, kontynuującą w praktyce i dydaktyce tradycje słynnej na cały świat konstancińskiej szkoły rehabilitacji, oraz wybitnych specjalistów nauczających nowatorskimi metodami ratownictwa medycznego oraz dietetyki. Oferujemy studentom naukę na najwyższym poziomie. Proponujemy praktyki w najbardziej prestiżowych szpitalach w Warszawie.

Sprawdzeni wykładowcy

Na naszej uczelni wykładają najbardziej znani lekarze i specjaliści w dziedzinie rehabilitacji fizjoterapii i ratownictwa medycznego i dietetyki m.in.:

W ZAKRESIE FIZJOTERAPII:

 • prof. zw. dr hab. n.med. Jerzy Kiwerski
 • prof. zw. dr hab. n.med. Jan Haftek
 • prof. dr hab. n.med. Krystyna Księżopolska-Orłowska
 • prof. zw. dr hab. n.med. Ryszard Piotrowicz
 • dr hab. n.med. Janusz Bronarski
 • dr hab. n.med. Wojciech Mikuła
 • dr hab. n.med. Anna Wilmowska- Pietruszyńska
 • dr n.med. Paweł Baranowski
 • dr n.med. Katarzyna Kiwerska-Jagodzińska
 • dr n.med. Hanna Lewandowska
 • dr n.med. Adam Ogonowski
 • dr n.med. Piotr Tederko
 • dr n.med. Krzysztof Wasiak
 • dr Sławomir Grzeszczyk
 • dr Ryszard Kaczor
 • dr Romuald Kaczorowski
 • dr Justyna Karbownik-Kopacz
 • dr Janusz Kołakowski
 • dr Marek Łyp
 • dr Iwona Stanisławska
 • dr Lidia Zając

W ZAKRESIE RATOWNICTWA MEDYCZNEGO:

 • prof. dr hab. n.med Andrzej Zawadzki
 • prof. dr hab. n.med. Mayzner-Zawadzka
 • prof. dr hab. n.med. Krzysztof Bielecki
 • prof. dr hab. n.med. Andrzej Kański
 • dr n.med. Dariusz Kosson
 • dr n.med Adam Piasecki
 • dr Piotr Kosson

W ZAKRESIE DIETETYKI:

 • prof. zw. dr hab. n. med. Hanna Czeczot   
 • prof. zw. dr hab. n. roln. Grażyna Cichosz
 • prof. zw. dr hab. n. roln. Adam Kołątaj
 • dr hab. n. roln. Artur Jóźwik
 • dr hab. n. biol. Jolanta  Klusek  
 • dr n. med. Magdalena Białkowska    
 • dr inż. n. roln. Joanna Rachtan-Janicka
 • dr n. med. Monika Wójcicka-Kloch
 • dr n. biol. Justyna Klusek
 • dr n. biol. Kornelia Niemyska 
 • dr n. biol. Iwona Stanisławska


Rewelacyjna przyszłość

Czy wiesz, że fizjoterapeuta jest jednym z pięciu najbardziej poszukiwanych zawodów w Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych i Japonii?

Czy wiesz, że Ratownik Medyczny łatwo znajdzie zatrudnienie w Polsce i Unii Europejskiej?

Czy wiesz, że dietetyk jest jedną z najbardziej poszukiwanych umiejętności współczesnego świata?

Absolwent WSR Warszawa uzyska przygotowanie do pracy w zawodzie fizjoterapeuty i ratownika medycznego, do pracy z chorymi i  niepełnosprawnymi w zakresie profilaktycznym i w celach leczniczych. Uzyska wiadomości i umiejętności niezbędne do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku. Nasi studenci są przygotowywani do pracy w placówkach medycznych, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, sportowych i do prowadzenia własnych gabinetów.

Posiadamy nowoczesną bazę dydaktyczną i ciekawą ofertę edukacyjną. Stosujemy Europejski System Transferu Punktów ECTS.

warunki rekrutacji

Wymagane dokumenty:

 

 1. Karta ewidencyjna drukowana po zakończeniu rekrutacji online
 2. Podanie
 3. Świadectwo dojrzałości
 4. Kserokopia dowodu wniesienia wpisowego oraz opłaty rekrutacyjnej
 5. Cztery fotografie o wymiarze 37x52 bez nakrycia głowy, na jasnym tle
 6. Kserokopia dowodu osobistego
 7. Deklaracja płatności
 8. Dwa egzemplarze umowy o warunkach płatności

Dział Rekrutacji

Studia licencjackie    
22 535 01 49
rekrutacja@wsr.edu.pl    

Studia podyplomowe
22 535 01 41
pon.-pt, godz. 9.00-14.00
studiapodyplomowe@wsr.edu.pl lub
gabriela.nowinska@wsr.edu.pl


Przyjęcie dokumentów od kandydatów:

poniedziałek – czwartek 9.00- 15.00
piątek 11.00- 17.00

Rekrutacja: pokój nr. 15 (parter)
galeria zdjęć

lokalizacja na mapie
E-mail:*
Nick:*
Treść opinii:*

Opinie o uczelni (0)

Brak komentarzy
Ilość wyświetleń: 47853
design by fast4net


Wersja mobilna
Mapa serwisu