Strona główna
English
Wersja polska


Szukaj


System studiów:
stacjonarne
niestacjonarne popołudniowe
niestacjonarne sobotnio - niedzielneUczelnie w Polsce
Uczelnie w Polsce
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

Dane teleadresowe:
ul. Newelska 6
01-447 Warszawa
województwo mazowieckie
Kontakt:
tel.: (22) 3486-544
fax: (22) 3486-545

wydziały / kierunki
Studia I stopnia
Studia jednolite
Studia II stopnia
Studia

licencjackie
inżynierskie
magisterskie
uzupełniające
podyplomowe

Grafika

Informatyka

Zarządzanie

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio – niedzielne
Administracja

Studia licencjackie (6 semestrów)

  • Administracja i organizacja w sektorze publicznym
  • Informatyka w administracji
Opis

Studia w WIT – inwestycja na całe życie

WIT - Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie działająca pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk, plasuje się w ścisłej czołówce polskich uczelni w obszarze technik komputerowych. a Nasi absolwenci pracują w wyuczonym zawodzie. W celu ciągłego polepszania jakości wyników, uczelnia wprowadza obecnie system zarządzania jakością ISO.

WIT zapewnia wybitną kadrę naukową wywodzącą się z instytutów PAN. W ramach programu UE Socrates-Erasmus prowadzi wymiany studentów i kadry z uczelniami z Danii, Niemiec, Włoch, Hiszpanii i Portugalii. W celu wymiany doświadczeń środowisk z branży informatycznej uczelnia organizuje również różnego rodzaju konferencje naukowe, m. in. już od 10 lat International Workshop on IntuitionisticFuzzy Sets and Generalized Nets.

Najzdolniejsi studenci otrzymują propozycję pracy naukowo-badawczej w Instytucie Badań Systemowych PAN. Szkoła gwarantuje stypendia Rektora za najlepsze wyniki w nauce, stypendia socjalne i stypendia dla osób niepełnosprawnych.

Według Rankingu Szkół Wyższych 2013 Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” i „Rzeczpospolitej” Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie znajduje się w dwudziestce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce.

warunki rekrutacji

Aby zostać studentem WIT i Uczestnikiem Projektu, zapoznaj się z :

Rejestracja on-line:
Załóż konto w UBI: ubik.wit.edu.pl. Po wstępnej weryfikacji danych, Twoja nazwa użytkownika oraz hasło zostaną wysłane na wskazany adres e-mail. Wypełnij formularze - ankietę osobową i obowiązkowo kwestionariusz zgłoszeniowy - wybierz kierunek, na którym chcesz studiować.

Dostarczenie dokumentów:
Przygotuj wymagane dokumenty i dostarcz je do Działu Rekrutacji WIT. Możesz też przesłać je pocztą (listem poleconym).

Wymagane dokumenty:
świadectwo maturalne - oryginał lub odpis lub kserokopia poświadczona notarialnie
W przypadku posiadania matury innej niż polska, kandydat zobowiązany jest również dostarczyć tłumaczenie przysięgłe w/w matury oraz jej nostryfikację (w przypadku, gdy jest wymagana)
kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej (w przypadku osób zdających nową maturę)
kserokopię dowodu osobistego
2 zdjęcia o wymiarze 3,5 x 4,5 cm

Kwalifikacja na studia:
Maksymalnie w ciągu trzech dni od momentu, gdy złożysz u nas komplet wymaganych dokumentów otrzymasz na maila podanego w portalu rekrutacyjnym, decyzję Komisji Kwalifikacyjnej o przyjęciu na studia. Oryginał decyzji odbierzesz w dniu podpisania umowy.
Umowa (podpisana umowa jest gwarancją miejsca na wybranym kierunku studiów)
Od dnia decyzji Komisji masz dwa tygodnie na: wpłacenie wpisowego (na Twój indywidualny nr konta) - opłata bezzwrotna, absolwenci WIT, którzy zapisują się na studia II stopnia są zwolnieni z opłaty wpisowego
I raty czesnego (na Twój indywidualny nr konta) zgodnie z cennikiem
podpisanie umowy z Uczelnią, która określa zobowiązania WIT i Twoje. Na podpisanie umowy przynieś ze sobą potwierdzenie wpłaty wpisowego i I raty czesnego lub prześlij nam je mailem. Jeśli nie możesz podpisać umowy osobiście, skontaktuj się z nami: rekrutacja@wit.edu.pl - wyślemy umowę do podpisu, a Ty odeślesz nam ją np. pocztą (listem poleconym).
podpisanie umowy o uczestnictwie w projekcie
lokalizacja na mapie
E-mail:*
Nick:*
Treść opinii:*

Opinie o uczelni (0)

Brak komentarzy
Ilość wyświetleń: 31928
design by fast4net


Wersja mobilna
Mapa serwisu