Strona główna
English
Wersja polska


Szukaj


System studiów:
stacjonarne
niestacjonarne popołudniowe
niestacjonarne sobotnio - niedzielneUczelnie w Polsce
Uczelnie w Polsce
Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach

Dane teleadresowe:
ul. Mielczarskiego 51
25-709 Kielce
województwo świętokrzyskie
Kontakt:
tel.: 041-362-30-18
fax: 041- 332-74-51

wydziały / kierunki
Studia I stopnia
Studia jednolite
Studia II stopnia
Studia

licencjackie
inżynierskie
magisterskie
uzupełniające
podyplomowe

Fizjoterapia

Pedagogika z resocjalizacją

Praca socjalna

Zdrowie publiczne

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio – niedzielne
Opis

Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach, wpisana do rejestru Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nr 272 zaprasza do studiowania kierunków, których absolwenci poszukiwani są na polskich i zagranicznych rynkach pracy: FIZJOTERAPIA, PRACA SOCJALNA, PEDAGOGIKA ze specjalnością RESOCJALIZACJA (specjalizacje: mediacje, komunikacja społeczna, negocjacje), ZDROWIE PUBLICZNE ze specjalnością ORGANIZACJA I ZARZ¥DZANIE ZAKŁADAMI OPIEKI ZDROWOTNEJ. 

W ramach zwiększenia atrakcyjności absolwentów na rynku pracy Uczelnia wprowadziła naukę języka migowego na wszystkich realizowanych kierunkach. Studenci, jak i osoby nie będące studentami, mają możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji na kursach takich jak: Kurs wychowawców kolonii i obozów, Kierownik wycieczek szkolnych, Warsztat pracy kuratora społecznego, Opieka nad osobami chorymi na stwardnienie rozsiane – SM, Pierwsza pomoc przedmedyczna, Opiekun w domu pomocy społecznej, Profilaktyka raka piersi i fizjoterapia po mastektomii, Osteopatia funkcjonalna, Instruktor fitness, Asystent rodziny, Kurs masażu I, II, III stopnia, Kurs samoobrony dla kobiet, Kurs pedagogiczny, i inne.

 

Dlaczego kandydaci wybierają Świętokrzyską Szkołę Wyższą? 

W ocenie absolwentów miła, wręcz rodzinna atmosfera panująca na Uczelni, profesjonalna i przyjazna kadra, oraz małe grupy ćwiczeniowe sprzyjają efektywnemu zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz pozwalają na bardziej indywidualną pracę ze studentem – „Studia bez stresu”. Efektem tego są bezpośrednie relacje między studentami a nauczycielami akademickimi. Opinia na ten temat przekazywana przez samych absolwentów znajomym i bliskim jest najlepszą rekomendacją Uczelni.

Niezaprzeczalnym atutem Uczelni, podkreślanym przez studentów, jest dogodna lokalizacja- ok. 800m. od dworca kolejowego i ok. 1000 m. od dworca autobusowego. 

W toku studiów Świętokrzyska Szkoła Wyższa gwarantuje stypendia: socjalne, za wyniki w nauce, za wybitne osiągnięcia w sporcie lub sztuce, z tytułu niepełnosprawności, zapomogi losowe, itp. Do dyspozycji są też preferencyjne kredyty studenckie spłacane dopiero po trzech latach od zakończenia nauki. 

Wyjątkową atrakcją studiowania są bezpłatne wyjazdy studentów na Wyspy Kanaryjskie, na Słowację, do Hiszpanii, Turcji, Grecji, w trakcie których realizują praktyki, bądź studiują przez 1 lub 2 semestry w tamtejszych Uczelniach, z którymi Świętokrzyska Szkoła Wyższa ma podpisane stosowne umowy o współpracę. W czasie pobytu za granicą studenci otrzymuj środki finansowe na utrzymanie i pokrycie kosztów. Specjalne zaproszenie Uczelnia kieruje do osób niepełnosprawnych, bowiem po zmianie siedziby wszystkie sale wykładowe, dydaktyczne, administracyjne, itp. zostały usytuowane na jednej kondygnacji, bezprogowo, bez barier architektonicznych, zatem w pełni dostępne dla osób korzystających z wózków inwalidzkich.

warunki rekrutacji

Przyjęcia odbywają się na podstawie świadectwa dojrzałości.

Wstęp na studia w przypadku "starej matury" i "nowej matury" jest wolny i następuje na podstawie dokumentów uprawniających do podjęcia studiów wyższych – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 


ul. Mielczarskiego 51, 25-709 Kielce
tel.: 41 362 30 18 
tel./fax.: 41 332 74 51

 

Dziakanat dla kandydatów na studia czynny:

poniedziałek - piątek w godz. 8.00-16.00.
sobota - 8.00-16.00
niedziela - nieczynne

 

Wymagane dokumenty:

  • świadectwo dojrzałości + kserokopia
  • świadectwo ukończenia szkoły + kserokopia
  • 4 zdjęcia (fotografie kandydata zgodne w wymogami stosowanymi przy wydawaniu
  • dowodów osobistych)
  • w przypadku kierunku FIZJOTERAPIA I ZDROWIE PUBLICZNE-orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy
  • ksero dowodu osobistego
  • wypełniony kwestionariusz (do pobrania w Dziekanacie Uczelni)
 
galeria zdjęć

lokalizacja na mapie
E-mail:*
Nick:*
Treść opinii:*

Opinie o uczelni (0)

Brak komentarzy
Ilość wyświetleń: 14802
design by fast4net


Wersja mobilna
Mapa serwisu