Strona główna
English
Wersja polska


Szukaj


System studiów:
stacjonarne
niestacjonarne popołudniowe
niestacjonarne sobotnio - niedzielneUczelnie w Polsce
Uczelnie w Polsce
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Dane teleadresowe:
ul. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów
województwo podkarpackie
Kontakt:
tel.: (17) 866-11-12
fax: (17) 866 12 22

wydziały / kierunki
Studia I stopnia
Studia jednolite
Studia II stopnia
Studia

licencjackie
inżynierskie
magisterskie
uzupełniające
podyplomowe

Aviation Management

English Philology - only for exchange students

Finance and Accounting

Hospitality Management

Information Technology

International Management

Logistics

Logistics in Transport

Physiotherapy

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio – niedzielne
Opis

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (WSIiZ) jest największą uczelnią niepubliczną w Polsce południowo-wschodniej. Kształci 10 000 studentów, w tym 900 obcokrajowców. W rankingu tygodnika WPROST i magazynu DLACZEGO zajęła I miejsce w Polsce wśród niepublicznych uczelni niebiznesowych. Tegoroczny ranking HOME&MARKET wskazał WSIiZ jako najlepszą uczelnię na Podkarpaciu. 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie została powołana 8 marca 1996 roku decyzją Ministra Edukacji Narodowej.

Jej założycielem jest Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie (SPP), które od ponad 16 lat wspiera rozwój gospodarczy regionu poprzez działalność edukacyjną, doradczą, informacyjną i badawczą oraz współpracę z uznanymi krajowymi i międzynarodowymi organizacjami otoczenia biznesu.


 

Siedziba Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie znajduje się przy ul. Sucharskiego 2. Jest to kompleks budynków położonych na 70-cio arowej działce z dala od centrum, na wzniesieniu w rejonie drogi Rzeszów - Kraków, w sąsiedztwie obiektów rekreacyjno - sportowych Osiedla Baranówka.

Dotychczasowe inwestycje trwałe związane z rozbudową istniejącego obiektu przy ul. Sucharskiego oraz z oddanym do użytku Centrum Turystyki i Rekreacji sprawiły, że uczelnia posiada w chwili obecnej 28000 m2 własnej powierzchni dydaktyczno-biurowej. Jest to widoczny postęp w porównaniu z 2000 m2 powierzchni posiadanymi w pierwszym roku funkcjonowania uczelni.


Zabudowa siedziby Uczelni tworzy układ zamknięty z wewnętrznym dziedzińcem zwanym patio. Jest to najbardziej ulubione miejsce spotkań studentów zwłaszcza w okresie letnim. Służy ono również celom kulturalnym (odbywają się tam plenerowe imprezy słowno-muzyczne).
warunki rekrutacji

Przyjęcia na studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie) od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 roku 

 

 
Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i świadectw ukończenia szkoły średniej w zależności, czy kandydat zdaje nową czy starą maturę. 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 

 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości, (oryginał lub odpis do wglądu przy składania dokumentów),
 • podanie na obowiązującym formularzu WSIiZ wraz z ankietą (dostępne w punkcie rekrutacyjnym),
 • zaświadczenie lekarskie: od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na Fizjoterapię, Kosmetologię, Dietetykę wymagane jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy. Zaświadczenie powinno być ważne na okres trwania studiów wraz z adnotacją na zaświadczeniu o wybranym kierunku, specjalności (zaświadczenia powinno być wystawione w roku bieżącym),
 • 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • potwierdzoną przez uczelnię kserokopię dowodu osobistego lub paszportu (dla obcokrajowców),
 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego** (300 zł)* i opłaty rekrutacyjnej** (100 zł) wniesionej na konto: PeKaO S.A. II/O Rzeszów nr 86124026141111000039633628.
*Osoba, która zrezygnuje, może otrzymać zwrot wpisowego (300 zł) tylko do 31 lipca 2014 roku.
 
** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni. 
 
Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu uwzględniającego wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym. Na wszystkie kierunki w postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki z matury z czterech przedmiotów zdawanych w części pisemnej: język polski, język obcy, matematyka, wybrany przedmiot (w zależności od kierunku):
 • fizyka z astronomią lub informatyka (Informatyka, Informatyka i ekonometria)
 • geografia (Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Logistyka)
 • historia lub wiedza o społeczeństwie (Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Filologia angielska, Prawo)
 • geografia lub historia (Turystyka i rekreacja)
 • biologia lub chemia (Dietetyka, Fizjoterapia, Kosmetologia)
Punktacja stosowana do wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego:
 • poziom podstawowy 1% = 1 pkt
 • poziom rozszerzony 1% = 2 pkt
 

 

Masz już tytuł licencjata lub inżyniera?

Przyjęcia na studia II stopnia (magisterskie) 
od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 roku

 

O przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie) na kierunki Administracja, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Ekonomia, Zdrowie publiczne mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędny upoważniający do podjęcia nauki na studiach wyższych w innym kraju niż miejsce jego nadania.
 
O przyjęciu kandydata na studia II stopnia decyduje kolejność złożenia wszystkich wymaganych dokumentów w terminie rekrutacji, tj. do 31 lipca 2014 roku.
 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 

 • kserokopię odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów zawodowych (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • kserokopię suplementu do dyplomu (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • opinię od dziekana danego wydziału wraz z ustalonymi różnicami programowymi (dotyczy kandydatów, którzy kontynuują naukę na kierunku innym niż na studiach I stopnia),
 • średnią z toku studiów potwierdzoną przez dziekanat,
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości, (oryginał lub odpis do wglądu przy składania dokumentów),
 • podanie na obowiązującym formularzu WSIiZ (dostępnym w punkcie rekrutacyjnym oraz Internecie od 1 kwietnia 2014 roku),
 • 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • potwierdzoną przez uczelnię kserokopię dowodu osobistego lub paszportu (dla obcokrajowców),
 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego** (100 zł) i opłaty rekrutacyjnej** (100 zł) wniesionej na konto: PeKaO S.A. II/O Rzeszów nr 86124026141111000039633628
 ** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni.
 
Rekrutacja przez WWW rozpocznie się 1 kwietnia 2014 r.
System ten służy do wprowadzenia danych i drukowania formularza rekrutacyjnego. Po zakończeniu procesu rekrutacji otrzymasz informację o jej wynikach – wystarczy, że wpiszesz swoje imię, nazwisko oraz PESEL. Masz dostęp tylko i wyłącznie do swoich danych.
 
 
TYP STUDIÓW WPISOWE OPŁATA REKRUTACYJNA
I stopnia (licencjackie, inżynierskie)
300 zł
100 zł
II stopnia (magisterskie)
100 zł
100 zł
absolwenci WSIiZ, WSZiA,
WSE
0zł 100 zł
 
 
 
  
Od maja do 31 lipca 2014r. dokumenty na studia można składać w zamiejscowych punktach rekrutacyjnych:
 
 
Miasto Miejsce
DĘBICA
Punkt Rekrutacyjny WSIiZ
ul. Konarskiego 17a
39 - 200 Dębica
KRAKÓW Wyższa Szkoła Europejska
ul. Westerplatte 11, 
31-033 Kraków
MIELEC Zespół Szkół Technicznych 
Ul. Jagiellończyka 3
39 – 300 Mielec
ZAMOŚĆ
Wyższa Szkoła Zarządzania 
i Administracji
ul. Akademicka 4
22 - 400 Zamość 
 

galeria zdjęć

lokalizacja na mapie
E-mail:*
Nick:*
Treść opinii:*

Opinie o uczelni (0)

Brak komentarzy
Ilość wyświetleń: 101452
design by fast4net


Wersja mobilna
Mapa serwisu