Strona główna
English
Wersja polska


Szukaj


System studiów:
stacjonarne
niestacjonarne popołudniowe
niestacjonarne sobotnio - niedzielneUczelnie w Polsce
Uczelnie w Polsce
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie

Dane teleadresowe:
al. Wojska Polskiego 128
70-491 Szczecin
województwo zachodniopomorskie
Kontakt:
tel.: 91 422 58 58
fax: 91 452 69 44

wydziały / kierunki
Studia I stopnia
Studia jednolite
Studia II stopnia
Studia

licencjackie
inżynierskie
magisterskie
uzupełniające
podyplomowe

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio – niedzielne
Opis

Uczelnia nr 1 w Polsce Zachodniej!

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu posiada kilkuletnie doświadczenie w szkolnictwie wyższym. Jej osiągnięcia i poziom nauczania pokazują liczne rankingi, w których uczelnia zajmuje czołowe miejsca.

Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu kontynuuje politykę przyjętą przez uczelnię macierzystą. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu pragnie stać się jedną z najlepszych akademickich szkół biznesu, czyli:
• szkołą wyższą:
- nastawioną na kształtowanie wiedzy, umiejętności i postaw,
- kształcącą w zakresie szeroko rozumianej ekonomii, zarządzania i dziedzin pokrewnych,
- oferującą uzyskanie wykształcenia na poziomie licencjatu, magisterium, doktoratu,
- realizującą kształcenie ustawiczne, zwłaszcza w postaci kursów, szkoleń, studiów podyplomowych,
- zorientowaną na doskonałe przygotowanie absolwentów do pracy,
- opierającą kształcenie na szeroko zakrojonych własnych badaniach,
- zatrudniającą w zdecydowanej większości własną kadrę naukowo-dydaktyczną,
- stosującą nowoczesne, aktywne metody i techniki kształcenia,
- zapewniającą odpowiednie warunki studiowania studentom.
• organizacją:
- sprawnie i nowocześnie zarządzaną,
- opierającą swoje funkcjonowanie na profesjonalnych, oddanych i zadowolonych
z pracy pracownikach,
- świadczącą usługi wysokiej jakości,
- zapewniającą odpowiednie warunki pracy swoim pracownikom,
- nastawioną na rozwój i doskonalenie się (organizacją uczącą się).
• instytucją:
- kierującą się w swoim działaniu, w tym zwłaszcza w relacjach ze studentami, pracownikami i otoczeniem, wartościami humanistycznymi, w szczególności uczciwością, rzetelnością, zasadami partnerstwa,
- utrzymującą szerokie relacje ze światem,
- zorientowaną na działanie na rzecz regionu.

warunki rekrutacji

Warunkiem przyjęcia na studia na Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie WSB w Poznaniu jest:

 • złożenie kompletu dokumentów
 • uiszczenie bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 395 zł (zwracanej jedynie w przypadku nieprzyjęcia z powodu braku miejsc)
 • podpisanie umowy z WSB w Szczecinie o świadczenie usług edukacyjnych

 

Wypełnij formularz dostępny na stronie www (system automatycznie wygeneruje wypełnione podanie z kwestionariuszem), a następnie przygotuj dodatkowe dokumenty*(dostarcz je pocztą lub osobiście).

 

alt

 

Wymagane dokumenty na studia I stopnia:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy i podanie dostępny również w Biurze Rekrutacji,
 • kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu dla Biura Rekrutacji)*,
 • kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu dla Biura Rekrutacji)*,
 • kopia dowodu osobistego (oryginał dokumentu do wglądu dla BR)*,
 • 3 kolorowe zdjęcia jak do dowodu osobistego (45x35mm, lewy półprofil z widocznym lewym uchem),
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej (poza okresem promocji)
 • kopia aktu ślubu - w przypadku zmiany nazwiska (oryginał dokumentu do wglądu dla BR)*

* W przypadku wysłania dokumentów pocztą można dołączyć ich kopie notarialne

 

Wymagane okumenty na studia II stopnia:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy i podanie dostępny również w Biurze Rekrutacji - w zależności od wyboru przez kandydata ścieżki kształcenia dostępne są kwestionariusze:
   kwestionariusz ścieżki SUM tradycyjny lub kwestionariusz ścieżki SUM PLUS
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu dla Biura Rekrutacji)*
 • kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu dla Biura Rekrutacji)*
 • kopia dowodu osobistego (oryginał dokumentu do wglądu dla BR) *
 • 3 kolorowe zdjęcia jak do dowodu osobistego (45x35mm, lewy półprofil z widocznym lewym uchem),
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej (poza okresem promocji)
 • kopia aktu ślubu - w przypadku zmiany nazwiska (oryginał dokumentu do wglądu dla BR)*

  * W przypadku wysłania dokumentów pocztą można dołączyć ich kopie notarialne

 

Umowa edukacyjna:
Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym uczelnie wyższe zobowiązane są do zawierania pisemnych umów między uczelnią a studentem regulujących warunki płatności. Umowa edukacyjna dostępna jest w Biurze Rekrutacji, gdzie następuje jej podpisanie. W tym też momencie kandydaci deklarują w ilu ratach zamierzają uiszczać czesne

Wzór umowy do pobrania


Opłata wpisowa
Biuro Rekrutacji Wyższej Szkoły Bankowej nie przyjmuje opłat w gotówce. Kandydaci proszeni są o wpłaty na następujące konto: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań, numer 32 1750 1019 0000 0000 0335 2269 z dopiskiem "opłata wpisowa".

 

Biuro Rekrutacji

al. Wojska Polskiego 128

Czynne:

od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00 w soboty: od 10.00 do 14.00

tel. 91 422 58 58
rekrutacja@wsb.szczecin.pl  
 6931323

lokalizacja na mapie
E-mail:*
Nick:*
Treść opinii:*

Opinie o uczelni (0)

Brak komentarzy
Ilość wyświetleń: 20630
design by fast4net


Wersja mobilna
Mapa serwisu