Strona główna
English
Wersja polska


Szukaj


System studiów:
stacjonarne
niestacjonarne popołudniowe
niestacjonarne sobotnio - niedzielneUczelnie w Polsce
Uczelnie w Polsce
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dane teleadresowe:
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
województwo lubelskie
Kontakt:
tel.: +48 (81) 537 51 00
fax: +48 (81) 533 36 69, 537 51 02

wydziały / kierunki
Studia I stopnia
Studia jednolite
Studia II stopnia
Studia

licencjackie
inżynierskie
magisterskie
uzupełniające
podyplomowe

Wydział Artystyczny

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Fotografia

Grafika

Jazz i muzyka estradowa

Malarstwo

Wydział Biologii i Biotechnologii

Biologia

Biotechnologia

Inżynieria nowoczesnych materiałów

Wydział Chemii

Chemia

Inżynieria nowoczesnych materiałów

Monitoring i analityka środowiska

Ochrona środowiska

Wydział Ekonomiczny

Business Management

Ekonomia

Finanse i Rachunkowość

Logistyka

Prawno-biznesowy

Zarządzanie

Wydział Filozofii i Socjologii

Europeistyka

Filozofia

Kognitywistyka

Socjologia

Zarządzanie w politykach publicznych

Wydział Humanistyczny

Anglistyka z uprawnieniami nauczycielskimi

Applied Linguistics (English-Russian)

Archeologia

Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi

Bałkanistyka

E-Edytorstwo i Techniki Redakcyjne

English Studies

Etnologia

Filologia polska

Germanistyka

Glottodydaktyka polonistyczna

Historia

Iberystyka

Informacja w e-społeczeństwie

Informatologia Stosowana

Kulturoznawstwo

Lingwistyka stosowana

Logopedia z audiologią

Romanistyka

Rusycystyka

Slawistyka

Technologie Cyfrowe w Animacji Kultury

Translacja konferencyjna

Turystyka historyczna

Ukrainistyka

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Fizyka

Fizyka Techniczna

Informatyka

Matematyka

Studia Przyrodnicze i Technologiczne - Science and Technology

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Geografia

Geoinformatyka

Gospodarka przestrzenna

Tourism Management (ang.)

Turystyka i Rekreacja

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Animacja kultury

Pedagogika

Pedagogika specjalna

Praca socjalna

Psychologia

Wydział Politologii

Bezpieczeństwo Narodowe

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Politologia

Polityka spraw publicznych

Produkcja Medialna

Stosunki Międzynarodowe

Studia wschodnioeuropejskie

Wydział Prawa i Administracji

Administracja

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Prawno-Biznesowy

Prawno-menadżerski

Prawo

Wydział Zamiejscowy w Puławach

Administracja publiczna

Agrochemia

Chemia techniczna

Fizjoterapia

Public relations i doradztwo medialne

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio – niedzielne
Opis

Dlaczego UMCS?

related

Bogata oferta dydaktyczna!
Proponujemy ponad 60 kierunków studiów i 200 specjalności na 11 wydziałach w Lublinie i jednym wydziale zamiejscowym w Puławach. 
Na naszej Uczelni studiuje około 21 tysięcy studentów!

related

Duża oferta wymian i staży międzynarodowych w takich krajach, jak: Niemcy, Anglia, Dania, Francja, Hiszpania, Maroko, Portugalia, Szkocja czy Szwecja

related

Kierunki o profilu praktycznym oraz programy studiów dostosowane do rynku pracy (m.in. chemia techniczna realizowana pod patronatem Azotów Puławy) dające możliwość współpracy z przyszłymi pracodawcami

related

Atrakcyjne stypendia – najlepsi studenci otrzymują jedno z najwyższych w Polsce stypendiów rektora!

related

Liczne ogólnouczelniane organizacje studenckie, takie jak Samorząd Studentów, Aegee, Aiesec oraz ponad 80 kół naukowych i organizacji działających na wydziałach

related

Profesjonalne doradztwo edukacyjne i zawodowe Biura Karier, które oferuje także diagnozę potencjału osobistego oraz coaching kariery, a takze publikuje oferty pracy, praktyk i staży

related

Akademiki o wysokim standardzie – do dyspozycji studentów jest aż 2800 miejsc w 9 akademikach

related

Miasteczko Akademickie w centrum Lublina – unikatowy kampus studencki w centrum miasta: budynki dydaktyczne, akademiki, kluby, obiekty sportowe i kulturalne oraz biblioteka 

related

Lubelski Rower Miejski - dzięki stacji w sercu miasteczka akademickiego dojedziesz rowerem do 40 innych lokalizacji. Pierwsze 20 minut przejazdu jest gratis!

related

Inkubator Medialno-Artystyczny - wyjątkowy cyfrowy ośrodek twórczy, wyposażony w studio radiowe i telewizyjne, scenę artystyczną oraz pracownie, który współpracuje z TVP Lublin

related

Sport na najwyższym poziomie – sukcesy zarówno w Akademickich Mistrzostwach Polski, jak i  najwyższych ligach państwowych - nasze koszykarki grają w Tauron Basket Lidze Kobiet

related

Bogate zasoby Biblioteki Głównej UMCS – blisko 1 mln książek, 400 tys. czasopism i 300 tys. jednostek zbiorów specjalnych w wersji tradycyjnej oraz blisko 5 tys. książek w wersji elektronicznej.

related

Program Absolwent zapewnia korzyści po ukończeniu studiów, m.in. szeroki wybór zniżek i promocji na ofertę UMCS, instytucji kulturalnych oraz partnerów programu

related

Jesteśmy otwarci na cudzoziemców, których liczba zwiększa się z roku na rok, a obecnie wynosi okolo 1000. Jeden z nich, pochodzący z Ukrainy Vitaliy Smygur, który studiuje u nas ekonomię, został wybrany Interstudentem 2014

related

Nowoczesna baza dydaktyczna – studenci korzystają z dobrze wyposażonych obiektów i laboratoriów

related

UMCS to solidna i doceniana marka - otrzymaliśmy tytuł Uczelni Liderów i Uczelni Przyjaznej Pracodawcom

related

Akademickie Radio Centrum to niepowtarzalne radio studenckie, które nadaje na częstotliwości 98,2 FMzapraszamy do obejrzenia filmiku o Uczelni :)


http://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,33,nowy-film-promocyjny-umcs,37744.chtm
warunki rekrutacjiWYMAGANE DOKUMENTY

Kandydaci zakwalifikowani na studia składają w miejscu i terminie określonym w terminarzu następujące dokumenty:

 • kopię świadectwa dojrzałości (oryginał dokumentu do wglądu),
 • kopię dowodu osobistego lub paszportu (oryginał dokumentu do wglądu), zaś w przypadku osób posiadających kartę Polaka - kopię paszportu oraz karty Polaka (oryginał dokumentu do wglądu),
 • podpisany kwestionariusz osobowy wygenerowany przez kandydata z systemu IRK,
 • dwie aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • osoby zakwalifikowane na studia stacjonarne składają oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat, zgodnie ze wzorem określonym rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. (Dz.U. Nr 207, poz. 1235),
 • osoby zakwalifikowane na studia II stopnia składają dodatkowo kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu).

Kandydaci na studia II stopnia składają:

 • kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia (łącznie z częścią B dyplomu, tzw. suplementem) oraz oryginał do wglądu,
 • kserokopię indeksu - tylko w przypadku studiów II stopnia, na które kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej oceny z przebiegu studiów (dotyczy absolwentów uczelni innych niż UMCS).

 Ponadto kandydaci zobowiązani są do:

 • wniesienia opłaty za wydanie indeksu w wysokości 4 zł,
 • wniesienia opłaty za wydanie legitymacji studenckiej w wysokości ustalonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, jeżeli deklarują chęć jej otrzymania,
 • wprowadzenia elektronicznej wersji fotografii na osobiste konto rejestracyjne w systemie IRK.
 

galeria zdjęć

lokalizacja na mapie
E-mail:*
Nick:*
Treść opinii:*

Opinie o uczelni (0)

Brak komentarzy
Ilość wyświetleń: 43696
design by fast4net


Wersja mobilna
Mapa serwisu