Strona główna
English
Wersja polska


Szukaj


System studiów:
stacjonarne
niestacjonarne popołudniowe
niestacjonarne sobotnio - niedzielneUczelnie w Polsce
Uczelnie w Polsce
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dane teleadresowe:
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
województwo dolnośląskie
Kontakt:
tel.: (71) 36 80 170

wydziały / kierunki
Studia I stopnia
Studia jednolite
Studia II stopnia
Studia

licencjackie
inżynierskie
magisterskie
uzupełniające
podyplomowe

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze

Ekonomia

Turystyka

Zarządzanie

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Nauk Ekonomicznych

Bachelor in International Business

Ekonomia

Finanse i Rachunkowość

Gospodarka przestrzenna

Master in International Business

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Zarządzanie

Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

Analityka Gospodarcza

Bachelor Studies in Finance

Business Informatics

Finanse i Rachunkowość

Informatyka i Ekonometria

Informatyka w biznesie

Logistyka

Master Studies in Finance

Zarządzanie

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio – niedzielne
Opis

Trzy powody, dla których warto studiować na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, najchętniej wybieranej uczelni ekonomicznej w Polsce.

Bogata oferta edukacyjna. Dziewięć kierunków studiów i blisko pięćdziesiąt specjalności pozwolą znaleźć coś dla siebie nawet najbardziej wymagającym. Również tym, którzy chcą studiować w języku angielskim - program studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość Bachelor/Master Studies in Finance otwiera absolwentom szerokie możliwości kariery międzynarodowej w finansach. Zainteresowani gospodarką globalną mogą wybrać program Bachelor/Master in International Business.

Dla pasjonatów informatyki uruchomiliśmy unikatowy kierunek „informatyka w biznesie”, prowadzony również w wersji anglojęzycznej – Business Informatics.

Nowością rekrutacji w 2012 roku był kierunek zamawiany - analityka gospodarcza. W 2013 roku oferta wydziału jeleniogórskiego wzbogaciła się o kierunek turystyka. We Wrocławiu uruchomiliśmy kierunki: logistyka oraz gospodarka przestrzenna (na razie w trybie niestacjonarnym).

O jakości edukacji na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu świadczy fakt, że jesteśmy jedyną uczelnią ekonomiczną i jedną z ośmiu uczelni w kraju, której wszystkie wydziały otrzymały pierwszą kategorię naukową w ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Aktywne życie studenckie Kameralny kampus w zielonej dzielnicy Wrocławia, blisko centrum, sprzyja integracji środowiska i wspólnym inicjatywom, z których wiele weszło na stałe do kalendarza wydarzeń kulturalnych miasta. Blisko 30 kół naukowych daje możliwość realizacji pasji naukowych, a 12 organizacji studenckich działających na uczelni pozwala na zdobycie doświadczenia w realizacji dużych projektów i w pracy zespołowej.

Praca po studiach. We Wrocławiu jest praca a nasi absolwenci są poszukiwanymi specjalistami. W rankingu „Rzeczpospolitej”, przeprowadzonym w 2010 r. w oparciu o opinie pracodawców z całej Polski, Uniwersytet Ekonomiczny jest drugą publiczna uczelnią ekonomiczną w kraju pod względem procentu absolwentów pracujących na stanowiskach menedżerskich. Badania pokazują, że nasz absolwent zarabia średnio 3000 zł miesięcznie.

Kształcimy menedżerów. Z sukcesem.

warunki rekrutacji

Wmagane dokumenty


Studia stacjonarne I stopnia

 • wypełniona i podpisana ankieta osobowa dostępna na indywidualnym koncie kandydata,
 • wypełnione i podpisane zgłoszenie rekrutacyjne wraz z aktualnym adresem e-mail
 • oryginał świadectwa dojrzałości oraz jego kserokopia,
 • oryginał i kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (tylko osoby, które na maturze nie zdawały przedmiotów wymaganych podczas rekrutacji)
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
 • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu komisji rekrutacyjnej podczas składania dokumentów),
 • Oświadczenie,
 • dwie fotografie legitymacyjne bez nakrycia głowy
 • osoby niepełnosprawne, które będą ubiegały się o świadczenia z tytułu niepełnosprawności, dodatkowo kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Dokumenty nie muszą być dostarczane osobiście, jednak osoba odbierająca dokumenty z Komisji Rekrutacyjnej w zastępstwie kandydata, np. w celu ich przeniesienia na inny kierunek/wydział, powinna okazać pisemne upoważnienie.

zasady rekrutacji (więcej...)


Studia niestacjonarne I stopnia

 

 • wypełniona i podpisana ankieta osobowa dostępna na indywidualnym koncie kandydata,
 • wypełnione i podpisane zgłoszenie rekrutacyjne wraz z aktualnym adresem e-mail
 • oryginał świadectwa dojrzałości oraz jego kserokopia,
 • oryginał i kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (tylko osoby, które na maturze nie zdawały przedmiotów wymaganych podczas rekrutacji)
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
 • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu komisji rekrutacyjnej podczas składania dokumentów),
 • dwie fotografie legitymacyjne bez nakrycia głowy
 • osoby niepełnosprawne, które będą ubiegały się o świadczenia z tytułu niepełnosprawności, dodatkowo kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Dokumenty nie muszą być dostarczane osobiście, jednak osoba odbierająca dokumenty z Komisji Rekrutacyjnej w zastępstwie kandydata, np. w celu ich przeniesienia na inny kierunek/wydział, powinna okazać pisemne upoważnienie

zasady rekrutacji (więcej...)


Studia stacjonarne II stopnia
 

 • wypełniona i podpisana ankieta osobowa dostępna na indywidualnym koncie kandydata,
 • wydrukowane i podpisane zgłoszenie rekrutacyjne wraz z aktualnym adresem e-mail,,
 • oryginalny odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem, jeżeli stanowi integralną część dyplomu (część B)  lub zaświadczenie o obronie dyplomu
 • oryginał świadectwa dojrzałości oraz jego kserokopia,
 • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu komisji rekrutacyjnej),
 • dowód opłaty rekrutacyjnej,
 • Oświadczenie,
 • dwie fotografie legitymacyjne bez nakrycia głowy
 • osoby niepełnosprawne, które będą ubiegały się o świadczenia z tytułu niepełnosprawności, dodatkowo kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
Dokumenty nie muszą być dostarczane osobiście, jednak osoba odbierająca dokumenty z Komisji Rekrutacyjnej w zastępstwie kandydata, np. w celu ich przeniesienia na inny kierunek/wydział, powinna okazać pisemne upoważnienie

zasady rekrutacji (więcej...)


Studia niestacjonarne II stopnia


 • wypełniona i podpisana ankieta osobowa dostępna na indywidualnym koncie kandydata,
 • wydrukowane i podpisane zgłoszenie rekrutacyjne wraz z aktualnym adresem e-mail,,
 • oryginalny odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem, jeżeli stanowi integralną część dyplomu (część B)  lub zaświadczenie o obronie dyplomu
 • oryginał świadectwa dojrzałości oraz jego kserokopia,
 • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu komisji rekrutacyjnej),
 • dowód opłaty rekrutacyjnej
 • dwie fotografie legitymacyjne bez nakrycia głowy
 • osoby niepełnosprawne, które będą ubiegały się o świadczenia z tytułu niepełnosprawności, dodatkowo kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
Dokumenty nie muszą być dostarczane osobiście, jednak osoba odbierająca dokumenty z Komisji Rekrutacyjnej w zastępstwie kandydata, np. w celu ich przeniesienia na inny kierunek/wydział, powinna okazać pisemne upoważnienie

zasady rekrutacji (więcej...)
lokalizacja na mapie
E-mail:*
Nick:*
Treść opinii:*

Opinie o uczelni (0)

Brak komentarzy
Ilość wyświetleń: 12901
design by fast4net


Wersja mobilna
Mapa serwisu