Strona główna
English
Wersja polska


Szukaj


System studiów:
stacjonarne
niestacjonarne popołudniowe
niestacjonarne sobotnio - niedzielneUczelnie w Polsce
Uczelnie w Polsce
UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Dane teleadresowe:
ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków
województwo małopolskie
Kontakt:
tel.: (+48 12) 662 60 14
fax: (+48 12) 637 22 43

wydziały / kierunki
Studia I stopnia
Studia jednolite
Studia II stopnia
Studia

licencjackie
inżynierskie
magisterskie
uzupełniające
podyplomowe

Wydział Filologiczny

Architektura informacji

Filologia polska

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Komunikacja społeczna i lingwistyka kulturowa

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach

Logopedia

Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe

Wydział Geograficzno-Biologiczny

Bioinformatyka

Biologia

Geografia

Gospodarka przestrzenna

Monitoring środowiska przyrodniczego

Ochrona środowiska

Odnowa biologiczna

Turystyka i rekreacja

Wydział Humanistyczny

Administracja

Antropologia historyczna

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Ekonomia społeczna

Etyka - mediacje i negocjacje

Filozofia

Historia

infobrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka

Politologia

Socjologia

Stosunki Międzynarodowe

Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Edukacja techniczno-informatyczna

Fizyka

Informatyka

Matematyka

Wydział Pedagogiczny

Bezpieczeństwo Narodowe

Edukacja dla zrównoważonego rozwoju

Pedagogika

Pedagogika specjalna

Praca socjalna

Wydział Sztuki

Digital Design

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Grafika

Malarstwo

Wzornictwo

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio – niedzielne
Opis

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej to uczelnia z 70-letnią tradycją, a także jedna z najdynamiczniej rozwijających się szkół wyższych w Krakowie – mieście akademickim, tętniącym życiem studenckim. Niepowtarzalna atmosfera oraz bogata baza kulturalna, sportowa i rekreacyjna Krakowa co roku przyciąga dziesiątki tysięcy osób z Polski i z zagranicy chcących tu studiować.

Na Uniwersytecie Pedagogicznym kształci się obecnie ponad 18 tysięcy studentów. Studia realizowane są na sześciu wydziałach: Humanistycznym, Filologicznym, Pedagogicznym, Geograficzno-Biologicznym, Matematyczno-Fizyczno-Technicznym oraz Sztuki. W roku akademickim 2015/2016 Uczelnia będzie prowadziła zajęcia na 41 kierunkach i ponad 150 specjalnościach. Oferta edukacyjna obejmuje studia I i II stopnia, studia doktoranckie i podyplomowe. Absolwenci Uniwersytetu uzyskują tytuły zawodowe: magistra, magistra sztuki, magistra inżyniera, inżyniera lub licencjata.

Uniwersytet Pedagogiczny oferuje kształcenie dostosowane do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Potwierdzeniem tego jest wyróżnienie przyznane przez tygodnik Wprost. W rankingu czasopisma Uczelnia znalazła się wśród 50 szkół wyższych, których absolwenci są najbardziej poszukiwani przez pracodawców. Absolwenci Uniwersytetu są bardzo dobrze przygotowani do podjęcia pracy na odpowiedzialnych stanowiskach w szkolnictwie, instytucjach kultury, przedsiębiorstwach oraz w administracji państwowej. Stanowią doskonałą kadrę nauczycielską, jak również są cenionymi ekspertami w różnorodnych dziedzinach nauki i w biznesie.

Uniwersytet Pedagogiczny współpracuje z ośrodkami naukowymi z całej Europy. Dzięki zagranicznym stypendiom i wymianie międzynarodowej studenci mogą zdobywać nowe doświadczenia i doskonalić umiejętności językowe.

Uczelnia dba o jakość i profesjonalizm kształcenia, posiada doskonale wyposażone sale dydaktyczne, laboratoria, pracownie komputerowe i biblioteki, proponuje również atrakcyjny system stypendialny.

Do dyspozycji studentów Uniwersytet udostępnia nowoczesne zaplecze sportowe (m.in. pływalnię, siłownię, saunę, sale gimnastyczne, salę fitness).

Zdobywanie wykształcenia na Uniwersytecie Pedagogicznym sprzyja rozwijaniu zainteresowań i pasji. Poprzez uczestnictwo w licznych organizacjach studenckich i Samorządzie Studentów, zaangażowanie w kołach naukowych, sekcjach sportowych, chórze akademickim „Educatus”, internetowym Radiu „Spektrum” czy grupie teatralnej działającej z ramienia Klubu Studenckiego „Bakałarz”, studenci mają możliwość spędzania czasu w sposób twórczy i pożyteczny.

warunki rekrutacji

Rekrutacja

Kontakt

Informacje dla kandydatów

 


Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018


Dzień Otwarty Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 17 marca 2017 r.

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zaprasza                
na Dzień Otwarty, który odbędzie się 17 marca 2017 r. w budynku głównym Uczelni przy           
ul. Podchorążych 2 w Krakowie, w godz. od 9 00 do 14.00.

Podczas Dnia Otwartego zwiedzający będą mogli zapoznać się z bogatą ofertą rekrutacyjną Uniwersytetu na rok akademicki 2017/2018, uzyskać informacje na temat kierunków studiów i specjalności, zwiedzić Instytuty, pracownie, laboratoria oraz Bibliotekę Główną.

Pracownicy jednostek dydaktycznych Uczelni wraz ze studentami działającymi w kołach naukowych przygotowali atrakcyjny program spotkań obejmujący: prezentacje, wykłady otwarte oraz warsztaty.

Program Dnia Otwartego http://www.up.krakow.pl/dzienotwarty/program

Więcej informacji o wydarzeniu http://www.up.krakow.pl/dzienotwarty/ 
galeria zdjęć

lokalizacja na mapie
E-mail:*
Nick:*
Treść opinii:*

Opinie o uczelni (1)

hej:) uczęszczał ktoś i może podzielić się opinią ? będę wdzięczny !
Autor: Kamil
Ilość wyświetleń: 11944
design by fast4net


Wersja mobilna
Mapa serwisu