Strona główna
English
Wersja polska


Szukaj


System studiów:
stacjonarne
niestacjonarne popołudniowe
niestacjonarne sobotnio - niedzielneUczelnie w Polsce
Uczelnie w Polsce
Powiślańska Szkoła Wyższa

Dane teleadresowe:
ul. 11 Listopada 29
82-500 Kwidzyn
województwo pomorskie
Kontakt:
tel.: 55 261 31 39
fax: 55 261 31 39

wydziały / kierunki
Studia I stopnia
Studia jednolite
Studia II stopnia
Studia

licencjackie
inżynierskie
magisterskie
uzupełniające
podyplomowe

Studia podyplomowe

Akademia Menedżersko – Prawno – Finansowa

Audyt i kontrola wewnętrzna

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Doradztwo zawodowe

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne

Przygotowanie Pedagogiczne

Terapia pedagogiczna

Zarządzanie finansami i rachunkowość w biznesie

Zarządzanie logistyką w biznesie

Zarządzanie projektem

Zarządzanie w ochronie zdrowia

Zarządzanie w Oświacie

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zawód „Coach”

Wydział Nauk o Zdrowiu

Wydział Zarządzania

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio – niedzielne
Opis
Powiślańska Szkoła Wyższa rozpoczęła działalność w 1999 roku jako uczelnia niepaństwowa wpisana pod numerem 166 do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych (decyzją z dnia 22 września 1999 roku).
Jej założycielem jest Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej i Ekologicznej w Kwidzynie.
warunki rekrutacji
Wymagane dokumenty

Naukę w Powiślańskiej Szkole Wyższej może podjąć każda osoba z wykształceniem średnim udokumentowanym świadectwem maturalnym. Przy zapisie wymagane są następujące dokumenty:
  •     wniosek o przyjęcie na studia (druk dostępny na stronie w formacie PDF’a),
  •     Oświadczenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego (druk dostępny na stronie w formacie PDF’a)
  •     świadectwo dojrzałości/świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  •     Zaświadczenie lekarskie lekarza medycyny pracy /dotyczy Kierunków: PIELĘGNIARSTWO, RATOWNICTWO MEDYCZNE/,
  •     kserokopia 1 i 2 strony dowodu osobistego,
  •     odpis skrócony aktu małżeństwa
  •     zdjęcia legitymacyjne 4 szt
  •     dowód uiszczenia opłaty wpisowej,
Wpisowe jest opłatą za przeprowadzenie wszystkich czynności o charakterze administracyjnym w trybie postępowania kwalifikacyjnego, któremu poddał się kandydat i nie podlega zwrotowi. Czesne jest ustalane przez Kanclerza na podstawie Statutu Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie.


Prorektor ds. kształcenia
prof. nadzw. dr hab. Krystyna Strzała
E-mail:*
Nick:*
Treść opinii:*

Opinie o uczelni (0)

Brak komentarzy
Ilość wyświetleń: 38463
design by fast4net


Wersja mobilna
Mapa serwisu