Strona główna
English
Wersja polska


Szukaj


System studiów:
stacjonarne
niestacjonarne popołudniowe
niestacjonarne sobotnio - niedzielneUczelnie w Polsce
Uczelnie w Polsce
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Dane teleadresowe:
ul. Mickiewicza 8
33-100 Tarnów
województwo małopolskie
Kontakt:
tel.: 014 6316620
fax: 014 6316600

wydziały / kierunki
Studia I stopnia
Studia jednolite
Studia II stopnia
Studia

licencjackie
inżynierskie
magisterskie
uzupełniające
podyplomowe

Administracja

Chemia

Ekonomia

Elektronika i Telekomunikacja

Elektrotechnika

Filologia angielska

Filologia germańska

Filologia polska

Filologia romańska

Fizjoterapia

Grafika

Informatyka

Inżynieria materiałowa

Matematyka

Ochrona środowiska

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem obcym

Pielęgniarstwo

Wychowanie fizyczne

Wzornictwo

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio – niedzielne
Opis
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie została utworzona na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 maja 1998 roku, jako pierwsza w kraju uczelnia zawodowa nowego typu kształcąca na poziomie licencjackim i inżynierskim (Dz.U.Nr 65, poz. 418). Uczelnia działa na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami), statutu oraz innych przepisów wydanych na jej podstawie.
 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie oferuje bezpłatne studia dzienne. Studentom przysługuje pomoc materialna w postaci stypendiów socjalnych oraz od drugiego roku studiów stypendiów naukowych za dobre wyniki w nauce. Stwarza to możliwość podjęcia studiów młodzieży z rodzin słabszych ekonomicznie.
 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie współpracuje z uczelniami krakowskimi takimi jak: Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza, Akademia Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Rolniczy i Akademia Sztuk Pięknych. Z tych uczelni pochodzi część kadry nauczającej na poszczególnych kierunkach. Wysoki poziom kształcenia oraz równoważność programów naszych studiów z programami realizowanymi we współpracujących uczelniach w zakresie studiów licencjackich lub inżynierskich stwarza możliwość kontynuacji studiów pierwszego stopnia na studiach magisterskich w tychże uczelniach.
 
Absolwenci kierunków filologia polska i pielęgniarstwo mają możliwość podjęcia studiów magisterskich w PWSZ w Tarnowie. Trzecim i równie ważnym celem naszej uczelni jest wychowywanie młodzieży na dobrych i uczciwych obywateli w duchu narodowego patriotyzmu i poszanowania drugiego człowieka. W procesie kształcenia i wychowania studenci są traktowani przez kadrę nauczającą jako równorzędni partnerzy. Mogą liczyć na wszelką pomoc w każdych okolicznościach i w każdym czasie.
 
Aktualnie Uczelnia prowadzi kształcenie na 16 kierunkach: filologia polska, filologia (angielska, germańska, romańska), matematyka, chemia, ochrona środowiska, elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja, informatyka, inżynieria materiałowa, administracja, ekonomia, wychowanie fizyczne, fizjoterapia, pielęgniarstwo oraz grafika, wzornictwo.
warunki rekrutacji
Przy zapisie należy uzupełnić następujące dokumenty:

1) świadectwo dojrzałości w oryginale, odpisie lub kopii potwierdzonej notarialnie. Kandydaci na studia magisterskie dodatkowo składają dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (w oryginale, odpisie lub kopii potwierdzonej notarialnie),
2) kserokopię dowodu osobistego (awers i rewers, dowód osobisty do wglądu) lub kserokopię w przypadku cudzoziemców nie posiadających dowodu osobistego,  
3) cztery barwne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm bez nakrycia głowy podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
4) do wglądu oryginał dowodu wpłaty za studenckie ubezpieczenie NNW (uwaga - wpłatę należy wnieść na ogólne konto bankowe Uczelni nr: 35 1240 1910 1111 0010 2142 6446 lub w kasie - p. A015, wysokość wpłaty za ubezpieczenie NNW w roku akademickim 2015/2016 zostanie podana w późniejszym terminie), oryginał dowodu wpłaty należy przedstawić do wglądu, w tytule przelewu należy wpisać „imię i nazwisko, ubezpieczenie NNW 2015/2016”, blankiet dowodu wpłaty należy wygenerować przy użyciu Systemu ERK. 
5) do wglądu oryginał dowodu wpłaty 21 zł za wydanie indeksu i legitymacji, wpłata na konto Uczelni, zasady jw., w tytule przelewu należy wpisać „imię i nazwisko, opłata za dokumenty”, uwaga – opłaty za ubezpieczenie NNW i wydanie dokumentów należy wnosić osobnymi przelewami,
6) zaświadczenie lekarskie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na danym kierunku. Uwaga, ponieważ kandydaci skierowania na badania lekarskie otrzymują przy zapisie, zaświadczenie należy dostarczyć najpóźniej przy odbiorze legitymacji studenckiej i indeksu.

DODATKOWO:

NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA, PIELĘGNIARSTWO: oryginał lub uwierzytelniona kopia książki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych z aktualnym wynikiem badań na nosicielstwo (wynik badania należy dostarczyć po zapisaniu się na liste studentów, nie później niż do 30 listopada 2015 r.), zobowiązanie do udokumentowania, w trakcie I roku studiów, wykonania szczepienia przeciw WZW typ B - 3 dawki w cyklu 0 - 1 - 6 miesięcy.
galeria zdjęć

lokalizacja na mapie
E-mail:*
Nick:*
Treść opinii:*

Opinie o uczelni (0)

Brak komentarzy
Ilość wyświetleń: 11873
design by fast4net


Wersja mobilna
Mapa serwisu