Strona główna
English
Wersja polska


Szukaj


System studiów:
stacjonarne
niestacjonarne popołudniowe
niestacjonarne sobotnio - niedzielneUczelnie w Polsce
Uczelnie w Polsce
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dane teleadresowe:
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin
województwo lubelskie
Kontakt:
tel.: 48 81/ 445 41 37
fax: 48 81/ 445 41 90

wydziały / kierunki
Studia I stopnia
Studia jednolite
Studia II stopnia
Studia

licencjackie
inżynierskie
magisterskie
uzupełniające
podyplomowe

Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne

Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku

Biotechnologia

Ochrona środowiska

Wydział Filozofii

Filozofia

Kulturoznawstwo

Przyrodoznawstwo i Filozofia Przyrody

Retoryka Stosowana

Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

Architektura Krajobrazu

Gospodarka przestrzenna

Informatyka

Matematyka

Wydział Nauk Humanistycznych

Edytorstwo

Filologia angielska

Filologia germańska

Filologia klasyczna

Filologia niderlandzka

Filologia polska

Filologia romańska

Filologia słowiańska

Historia

Krajoznawstwo i turystyka kulturowa

Sinologia

Teksty kultury i animacja sieci

Wiedza o Teatrze

Wydział Nauk Społecznych

Bezpieczeństwo Narodowe

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Ekonomia

Pedagogika

Politologia

Psychologia

Socjologia

Zarządzanie

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Administracja

Administrowanie ochroną zdrowia

Europeistyka

Prawo

Prawo kanoniczne

Wydział Teologii

Mediteranistyka

Muzykologia

Nauki o rodzinie

Praca socjalna

Teologia

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio – niedzielne
Opis

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest najstarszym katolickim uniwersytetem w Europie Środkowo-Wschodniej i należy do najstarszych uniwersytetów w Polsce.
W ciągu swojej historii stał się jednym z najważniejszych ośrodków myśli katolickiej, który wpływa na kształt nauki i kultury polskiej, zyskując uznanie w kraju i za granicą. Misja KUL to prowadzenie badań naukowych w harmonii między nauką i wiarą, kształcenie i wychowanie inteligencji katolickiej oraz współtworzenie kultury chrześcijańskiej.

warunki rekrutacji

Studia I stopnia, jednolite magisterskie

 

Rejestracja kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarneprzeprowadzona będzie w następujących terminach:

 

 • nowa matura

dla kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny

od 30 kwietnia do 3 lipca 2013 r. do godz. 15.00

 • stara matura

dla kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości

- od 30 kwietnia do 29 czerwca 2013 r. do godz. 15.00

 • matura międzynarodowa IB

dla kandydatów, którzy posiadają dyplom matury międzynarodowej IB wydany przez Biuro IB w Genewie

- od 30 kwietnia do 3 lipca 2013 r. do godz. 15.00

 • szkoła średnia za granicą

dla kandydatów (obywateli polskich), którzy ukończyli szkołę średnią za granicą

od 30 kwietnia do 14 czerwca 2013 r. do godz. 15.00

 

 • egzaminy wstępne

5 lipca 2013 r. – egzaminy wstępne na wszystkie kierunki, o ile są przewidziane

 

Studia II stopnia

 

 • Rejestracja kandydatów na studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne przeprowadzona będzie

od 30 kwietnia do 12 lipca 2013 r. do godz. 15.00

 

 • Rozmowy kwalifikacyjne, o ile są przewidziane:

16 lipca 2013 r. 

Dokumenty składane po zakwalifikowaniu na studia I stopnia i jednolite magisterskie

 

 1. wypełnioną okładkę na dokumenty
  - okładka do pobrania na portierniach we wszystkich budynkach, w których mieszczą się dziekanaty,
 2. kserokopię dowodu osobistego potwierdzoną urzędowo
  - potwierdzenie zgodności kserokopii z dowodem osobistym wykonują pracownicy dziekanatu w momencie przyjęcia dokumentów, po okazaniu oryginału,
 3. świadectwa dojrzałości - oryginał, odpis lub kserokopię potwierdzoną przez Uczelnię
 4. świadectwo ukończenia szkoły średniej
  - dotyczy kandydatów przyjętych na studia na podstawie konkursu świadectw, którzy zdawali egzamin dojrzałości,
 5. kolorowe fotografiebez nakrycia głowy, na jasnym tle, z widocznym lewym uchem:
  • 3 sztuki w formie papierowej o wymiarach 35x45 mm,
  • wersję elektroniczną w formacie *.jpg lub *.bmp o wymiarach 236x295 punktów (20x25 mm w rozdzielczości 300 DPI).
  • Bardzo prosimy o sprawdzenie trzy dni po wstawieniu zdjęcia, czy zdjęcie nie zostało usunięte (może być usunięte, gdy nie spełnia wymogów). W takim przypadku należy w zakładce Dokumenty zamieścić nowe (prawidłowe) zdjęcie.
 6. aktualne zaświadczenie lekarskie (nie starsze niż 6 miesięcy) od specjalisty medycyny pracy stwierdzające zdolność do podjęcia nauki na wybranym kierunku - dotyczy kierunków: biotechnologia, ochrona środowiska, przyrodoznawstwo i filozofia przyrody,
 7. metrykę chrztu św.
  dotyczy chrześcijan świeckich,
 8. opinię księdza proboszcza
  dotyczy kandydatów wyznania rzymskokatolickiego na kierunki: filozofia, prawo kanoniczne, teologia,
 9. zezwolenie władz duchownych na odbywanie studiów
  - dotyczy osób duchownych,
 10. formularz dla osób zakwalifikowanych, zawierający pisemne oświadczenie o podjęciu studiów, w terminie potwierdzenia podjęcia studiów, pod rygorem skreślenia z listy przyjętych.

 

Zdjęcie do legitymacji

 

 • Zdjęcie do legitymacji musi być w formacie *.jpg lub *.bmp. Nie załaduje się do edytora zdjęcie innego formatu.
 • Aby zdjęcie w formacie *.bmp mogło być umieszczone w edytorze, musi mieć dokładnie wymiary236*295 pikseli.
 • Minimalne rozmiary zdjęcia w formacie *.jpg to 236*295 pikseli. Nie załaduje się do edytora zdjęcie, którego chociaż jeden z boków nie ma minimalnej długości.
 • Zmianę wymiarów zdjęcia w wersji elektronicznej można wykonać samodzielnie - należy wówczas skorzystać z dowolnej przeglądarki graficznej [kliknij].

 

 

Dokumenty składane po zakwalifikowaniu na studia II stopnia

 

Kandydat zakwalifikowany na studia II stopnia na KUL zobowiązany jest złożyć we właściwym dziekanacie złożyćkomplet dokumentów obejmujący:

 

 1. wypełnioną okładkę na dokumenty - okładka do pobrania na portierniach we wszystkich budynkach KUL, w których mieszczą się dziekanaty,
 2. kserokopię dowodu osobistego potwierdzoną urzędowo
  - potwierdzenie zgodności kserokopii z dowodem osobistym wykonują pracownicy dziekanatu w momencie przyjęcia dokumentów; po okazaniu oryginału,
 3. świadectwo dojrzałości - oryginał, odpis lub kserokopię potwierdzoną przez Uczelnię,
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub magisterskich wraz z suplementem lub kserokopię potwierdzoną przez Uczelnię,
 5. kolorowe fotografiebez nakrycia głowy, na jasnym tle, z widocznym lewym uchem:
  • 3 sztuki w formie papierowej o wymiarach 35x45 mm,
  • wersję elektroniczną w formacie BMP o wymiarach 236x295 punktów (20x25 mm w rozdzielczości 300 DPI).
  • Bardzo prosimy o sprawdzenie trzy dni po wstawieniu zdjęcia, czy zdjęcie nie zostało usunięte (może być usunięte, gdy nie spełnia wymogów). W takim przypadku należy w zakładce Dokumenty zamieścić nowe (prawidłowe) zdjęcie.
 6. aktualne zaświadczenie lekarskie (nie starsze niż 6 miesięcy) od specjalisty medycyny pracy stwierdzające zdolność do podjęcia nauki na wybranym kierunku (dotyczy kierunków: biotechnologia i ochrona środowiska),
 7. odpis metryki chrztu św. - dotyczy chrześcijan świeckich,
 8. opinię księdza proboszcza - dotyczy kandydatów wyznania rzymskokatolickiego na kierunek filozofia,
 9. zezwolenie władz duchownych na odbywanie studiów - dotyczy osób duchownych,
 10. formularz dla osób zakwalifikowanych na studia, zawierający pisemne oświadczenie o podjęciu studiów,
  w terminie potwierdzenia podjęcia studiów, pod rygorem skreślenia z listy zakwalifikowanych.

 
Warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego jest elektroniczna rejestracja kandydata oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 70 zł za kierunek - na studia I i II stopnia oraz studia jednolite magisterskie.


INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA STUDIA: www.kul.pl/kandydat, tel. 81 4454137


lokalizacja na mapie
E-mail:*
Nick:*
Treść opinii:*

Opinie o uczelni (0)

Brak komentarzy
Ilość wyświetleń: 16123
design by fast4net


Wersja mobilna
Mapa serwisu