Strona główna
English
Wersja polska


Szukaj


System studiów:
stacjonarne
niestacjonarne popołudniowe
niestacjonarne sobotnio - niedzielneUczelnie w Polsce
Uczelnie w Polsce
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego

Dane teleadresowe:
ul. Harcerzy Września 3
40-659 Katowice
województwo śląskie
Kontakt:
tel.: +48 (32) 35 70 500

wydziały / kierunki
Studia I stopnia
Studia jednolite
Studia II stopnia
Studia

licencjackie
inżynierskie
magisterskie
uzupełniające
podyplomowe

Rewitalizacja terenów poprzemysłowych

Management

Socjologia bezpieczeństwa narodowego i zarządzania w sytuacjach kryzysowych

Biznes i komunikacja międzynarodowa

Biznes, komunikacja międzynarodowa i dyplomacja

Zarządzanie nieruchomościami

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio – niedzielne
Opis

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa (GWSH) została wpisana do rejestru uczelni niepublicznych pod numerem 36 w 1994 roku i uruchomiła, na mocy decyzji MEN, studia I stopnia (licencjackie) na dwóch kierunkach: Zarządzanie i Marketing oraz Turystyka i Rekreacja.   

 

27 listopada 2001 r., decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (nr decyzji: DSW-2-0145-541/TBM/01), GWSH otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku Turystyka i Rekreacja.

 

Aktualnie GWSH, w ramach czterech wydziałów, dwóch instytutów oraz siedmiu zamiejscowych ośrodków dydaktycznych (w tym w jednym zagranicznym), prowadzi zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym, studia na dwunastu kierunkach kształcenia.

 

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach jest uczelnią akademicką działającą na terenie Śląska. Stosuje ona edukacyjne standardy Unii Europejskiej. Prowadząc działalność akademicką w wymiarze europejskim, Uczelnia łączy ponad 20-letnią tradycję z podejmowaniem zadań teraźniejszości oraz wyzwań przyszłości. W nauczaniu i wychowywaniu młodzieży Uczelnia dąży do przekazywania najnowszej wiedzy, etosu rzetelnej pracy oraz odpowiedzialności wobec społeczeństwa, a w badaniach naukowych kieruje się poszanowaniem prawdy oraz pożytkiem społecznym.

 

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa posiada nowoczesną bazą dydaktyczną zapewniającą prawidłowy przebieg kształcenia prawie dwunastu tysiącom studentów.

Do dyspozycji studentów są m.in. dwie sale gimnastyczne, basen, cztery parkingi, dom akademicki.

warunki rekrutacjiDokumenty wymagane na studia I i II stopnia:
 • dwa dowodowe zdjęcia (lewy półprofil),
 • świadectwo dojrzałości - oryginał i kserokopia,
 • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
 • zaświadczenie lekarskie oraz badania sanitarno - epidemiologiczne (dotyczy tylko kandydatów na studia na kierunku Fizjoterapia i Kosmetologia)
- pobierz wzór zaświadczenia lekarskiego
- pobierz wzór skierowania na badania sanitarno-epidemiologiczne
 • dowody wpłat - na numer konta wygenerowany podczas rejestracji
- opłata rejestracyjna 120zł,
- opłata wpisowa (poza okresem promocyjnym)
- minimum pierwsza rata czesnego
- opłata za pakiet podstawowy (dotyczy kandydantów na kierunki studiów Fizjoterpia oraz Kosmetologia)
 • dodatkowo kandydaci na studia II-go stopnia, czyli magisterskie składają odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z jego kserokopią.

Dokumenty wymagane na studia podyplomowe:
 • kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów (oryginał do wglądu)
 • 2 fotografie formatu 4,5 x 6,5 cm (dodatkowo 1 zdjęcie formatu 3,5 x 5,5 cm dla kierunków "Przygotowanie Pedagogiczne" oraz "Rachunkowość"
 • kserokopię dowodu osobistego (dowód do wglądu)
 • formularz kwestionariusza osobowego (dostępny tutaj oraz w Dziale Studiów Podyplomowych)
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (wydaje Dział Studiów Podyplomowych)

lokalizacja na mapie
E-mail:*
Nick:*
Treść opinii:*

Opinie o uczelni (1)

szkoła na wysokim poziomie, zatrudnia specjalistów, jak dla mnie na duży plus
Autor: Sara
Ilość wyświetleń: 252724
design by fast4net


Wersja mobilna
Mapa serwisu