Strona główna
English
Wersja polska


Szukaj
Aktualności
Aktualności
27 sierpnia 2014
Rozmowa z dr Marią Pietras - kierownikiem Zakładu Psychologii Stosowanej WSZOP

Coaching i mentoring w organizacji to nowa specjalność na studiach drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie. Do kogo skierowane są te studia?

Te studia skierowane są do absolwentów studiów licencjackich kierunków: zarządzanie, ekonomia, administracja i podobnych, zainteresowanych tzw. „miękkimi” aspektami zarządzania ludźmi w organizacji a przede wszystkim do praktyków - menedżerów, specjalistów HR, doradców zawodowych, którzy chcą nauczyć się profesjonalnego wspierania ludzi i organizacji w ich rozwoju. Jednym słowem do osób, które chcą zostać specjalistami w zakresie rozwoju zawodowego.

Czym jest coaching?

Coaching polega na wspieraniu człowieka w jego rozwoju osobistym i zawodowym. Wspieranie – to nie jest rozwiązywanie za kogoś jego problemów, udzielanie rad czy przekazywanie mu wiedzy. Wspieranie to otwieranie człowieka na jego własne doświadczenia i zasoby. Oczywiście to wspieranie odbywa się w bardzo profesjonalny sposób - warsztatu pracy coacha trzeba się nauczyć.

Coach wykorzystuje zasoby, jakie człowiek już posiada (choć nie zawsze jest tego świadomy). W procesie coachingu stawia się bardzo konkretne cele do osiągnięcia, co czyni pracę klienta i coacha bardziej efektywną. Klient po zakończeniu sesji coachingowej nie tylko potrafi osiągnąć swoje cele, ale jest też bardziej zmotywowany, pewny swego potencjału.

Czym coaching różni się od mentoringu?

Obie metody służą celom rozwojowym, ale są między nimi zasadnicze różnice. Coaching służy osiąganiu konkretnych celów, określanych przez klienta, skupia się na bieżących sprawach i trwa krócej (zazwyczaj kilka sesji). Coaching jest zawodem, mentoring raczej rolą - procesem długotrwałym, który ma na celu rozwój np. czyjejś kariery w perspektywie długoterminowej. Mentor to swego rodzaju przewodnik, osoba posiadająca większą wiedzę i doświadczenie w danej dziedzinie.

Jakie umiejętności zdobędzie osoba, która podejmie naukę na tej specjalności?

Pod okiem certyfikowanych coachów, studenci nauczą się jak prowadzić sesje coachingowe i spotkania mentoringowe, rozpoznawania celów klientów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach z nimi. Będą posługiwali się narzędziami pracy coacha i mentora – jednym słowem nauczą się całego warsztatu pracy. Wiele godzin zajęć przeznaczonych jest na rozwój kompetencji studenta, przede wszystkim związanych z prawidłową komunikacją, budowaniem relacji, projektowaniem działań, zarządzaniem postępami.

Jakie furtki na drodze zawodowej otworzą się przed absolwentami tej specjalności?

Absolwent tej specjalności przede wszystkim może zostać coachem, zarówno w organizacji, jak i prowadząc własną działalność gospodarczą. Może też zostać menedżerem, wspierającym pracowników i organizację w rozwoju, co znacznie zwiększa szanse sukcesu przedsiębiorstwa.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Adrian Sas

Więcej o specjalności na www.wszop.edu.pl
Najpopularniejsze kierunki
Uczelnie w miastach
Newsletter
Jeśli chcesz otrzymywać newsletter podaj nam swój adres e-mail:

Zobacz nasze inne serwisy

design by fast4net


Wersja mobilna
Mapa serwisu